کاربران برخی از تصویرها قدیمی و نامرتبط را به عنوان تصاویر بلخاب همه‌گانی کرده‌اند

Misleading National

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی چندین قطعه تصویر را به عنوان تصاویر بلخاب منتشر کرده‌اند. در تصویرهای نشر شده، شماری از افراد نظامی و مردان مسلح همراه با چندین عراده وسایط نقلیه در شب‌هنگام مشاهده می‌شوند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این تصویرها با استفاده از موتورهای جست‌وجوی تصاویر نشان می‌دهد که کاربران چندین قطعه تصویر قدیمی و نامرتبط را به عنوان تصاویر بلخاب همه‌گانی کرده‌اند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از اول جولای ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو چندین قطعه تصویر را به عنوان تصاویر بلخاب منتشر کرده‌اند. در تصویرهای نشر شده، شماری از افراد نظامی و مردان مسلح همراه با چندین عراده وسایط نقلیه در شب‌هنگام مشاهده می‌شوند.

Facebook-Post / Archived-Post

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به تصویرهای که به عنوان تصاویر بلخاب منتشر شده‌اند، نشان می‌دهد که کاربران چندین قطعه تصویر قدیمی و نامرتبط را به عنوان تصاویر بلخاب همه‌گانی کرده‌اند. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده این تصویرها پیش از آن‌که درگیری‌ها در بلخاب آغاز شود در فضای اینترنت بارگذاری شده‌اند. در ادامه‌ی این بررسی واقعیت آن‌چه که در مورد این تصویرها به‌دست آمده، به اشتراک گذاشته شده‌اند.

تصویر نخست: در نخستین تصویر شماری از مردان موتورسایکل سوار در شب‌هنگام مشاهده می‌شوند. این تصویر نزدیک به دوسال پیش در فضای اینترنت همه‌گانی شده است. برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی این تصویر را در ۲۹ جنوری ۲۰۲۱ میلادی منتشر کرده‌اند. در متنی که هم‌زمان با این تصویر منتشر شد، آمده است: “جبهه مقاومت اعلام کرده است، اگر قوماندان فدایی زخمی‌ها و شهدا را دولت از قید رها نکند عملیات را آغاز می‌کنیم“.

Facebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-Post

تصویر دوم: در دومین تصویر شماری از نظامیان حکومت پیشین افغانستان همراه با پیرمردی که پرچم طالبان را بر شانه‌اش گرفته است، مشاهده می‌شوند. این تصویر در گذشته نیز با یک ادعای متفاوت منتشر شده بود. فاکت‌کریسیندو یافته‌ها و اطلاعات به‌دست آمده راجع به این تصویر را در ۲۴ جنوری ۲۰۲۲ میلادی منتشر کرده است.

Factcrescendo / Archived-Link

تصویر سوم: در سومین تصویر نیز شماری از افراد مسلح در شب‌هنگام می‌شوند. این تصویر هم‌چنان پیش از نبردهای بلخاب در فضای اینترنت بارگذاری شده است. برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی این تصویر را در اپریل ۲۰۲۲ میلادی همه‌گانی کرده‌اند. آنان هم‌زمان با نشر این تصویر از تصرف دره قاسان اندراب توسط نیروهای جبهه مقاومت نگاشته‌اند.

Archived-Tweet

کاربر دیگری نیز با نشر این تصویر گفته است که اندرابی‌ها پس از تصرف دره قاسان حملات شان‌را بر دیگر مناطق اندراب گسترده‌تر ساخته‌اند.

User-Tweet / Archived-Link

شروع درگیری‌ها در بلخاب: بر بنیاد گزارش‌ها، آغاز درگیری طالبان با افراد مولوی مهدی،‌ فرمانده ناراضی هزاره تبار طالبان در بلخاب، شام‌گاه روز یک‌شنبه، ۲۹ جوزا ۱۴۰۱ هجری‌شمسی برابر با ۱۹ جون ۲۰۲۲ میلادی بوده است.

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی چندین قطعه تصویر قدیمی و نامرتبط را به عنوان تصویرهای بلخاب همه‌گانی کرده‌اند. بر بنیاد یافته‌های فاکت‌کریسیندو، این تصویرها پیش از نبردهای بلخاب در فضای اینترنت بارگذاری شده و هیچ یک از آنها تصویری از بلخاب نمی‌باشد.

Avatar

عنوان: کاربران برخی از تصویرها قدیمی و نامرتبط را به عنوان تصاویر بلخاب همه‌گانی کرده‌اند

بررسی واقعیت توسط: Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *