هم‌زمان با همه‌گانی شدن برخی از تصویرهای قدیمی یک خبر تایید نشده مبنی بر تسلیم شدن اعضای طالبان به جبهه مقاومت ولایت سرپل نیز منتشر شد

Misleading Security

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر چندین قطعه تصویری که در آنها افراد مسلح مشاهده می‌شوند، مدعی اند که برخی از جنگ‌جویان طالبان در ولایت سرپل به جبهه مقاومت ملی تسلیم شده‌اند. 

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر و تصویر نشان می‌دهد که کاربران هم‌زمان با نشر یک خبر تایید نشده مبنی بر تسلیم شدن جنگ‌جویان طالب به جبهه مقاومت ملی، چندین قطعه تصویر قدیمی را نیز همه‌گانی کرده‌اند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از ۲۶ جون ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو، خبری را در پیوند به تسلیم شدن برخی از جنگ‌جویان طالب به نیروهای جبهه مقاومت ملی منتشر کرده‌اند. هم‌زمان با نشر این خبر چندین قطعه تصویری که در آنها افراد مسلح مشاهده می‌شوند، نیز همه‌گانی شده‌اند.

دسته‌ی اول کاربران مدعی اند که ۳۲ نفر از اعضای طالبان در ولایت سرپل به جبهه مقاومت تسلیم شده‌اند. آنان به نقل از یک فرمانده طالب گفته‌اند که طالبان به دستور پاکستان فعالیت می‌کنند.

Facebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-Post

و اما شمار دیگری از کاربران مدعی اند که ۲۰ نفر از اعضای طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به فرمانده مهدی، یکی از فرمانده‌هان جبهه مقاومت پیوسته‌اند. این شمار کاربران گفته‌اند که طالبان تسلیم شده سلاح‌های شان‌را نیز به فرمانده مهدی سپرده و نیز گفته‌اند که پس از این به فرماندهی مهدی برای جبهه مقاومت می‌جنگند.

Facebook-Post / Archived-Post

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر حاکی از آن‌ست که کاربران یک خبر تایید نشده مبنی بر تسلیم شدن برخی از اعضای گروه طالبان به جبهه مقاومت سرپل را منتشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده، هیچ منبع معتبر از تسلیم شدن افراد طالبان به جبهه مقاومت در آن ولایت گزارش نداده است. در همین حال، کاربران از مولوی مهدی، فرمانده هزاره‌تبار و ناراض طالبان به عنوان فرمانده مهدی نام برده و او را یکی از فرمانده‌هان جبهه مقاومت ملی ولایت سرپل معرفی کرده‌اند. مولوی مهدی در حالی به عنوان یکی از فرمانده‌هان جبهه مقاومت معرفی شده که از یک هفته به این‌سو با طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل مصروف درگیری است. در پیوند به همکاری دوجانبه‌ی جبهه مقاومت ملی و مولوی مهدی در نبرد علیه طالبان نیز تا کنون گزارشی منتشر نشده است. کاربران برای اثبات این ادعا هیچ‌گونه شواهدی ارایه نکرده‌اند.

از سوی دیگر، فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر از صفحه‌ی توییتر صبغت‌الله احمدی، سخن‌گوی جبهه مقاومت ملی و نیز از وبسایت جبهه مقاومت ملی دیدن کرده است. فاکت‌کریسیندو با استناد به این بازدیدها دریافته است که این خبر از سوی این دو منبع نیز نشر و تایید نشده است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند تصویرهای که هم‌زمان با این خبر نشر شده اند نیز نشان می‌دهد که کاربران چندین قطعه تصویر قدیمی که به درگیری‌های ولایت سرپل ربط ندارند را همه‌گانی کرده‌اند. یافته‌های به‌دست آمده در مورد هر تصویر در ادامه‌ی این بررسی واقعیت به اشتراک گذاشته شده است.

تصویر اول: در نخستین تصویر یک گروه از مردانی مشاهده می‌شوند که در یک اتاق گردهم آمده و سلاح‌های شان‌را بر زمین نهاده‌اند.

این تصویر را وبسایت وزارت دفاع ملی افغانستان و روزنامه اطلاعات‌روز در ۱۳ دلو ۱۳۹۸ هجری‌شمسی برابر با ۲ فبروری ۲۰۲۰ میلادی منتشر کرده‌اند. هم‌زمان با نشر این تصویر گزارش شده است که ۲۹ طالب در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات به نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان تسلیم شده بودند.

MOD-ReportEtilaatroz-Report
Archived-LinkArchived-Link

تصویر دوم: در دومین تصویر شماری از نظامیان مسلح مشاهده می‌شوند که مصروف یک عملیات نظامی اند. این تصویر را خامه‌پرس در ۹ فبروری ۲۰۲۱ میلادی منتشر کرده است. هم‌زمان با نشر این تصویر به نقل از وزارت دفاع ملی گزارش شده است که در اثر یک عملیات ویژه نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان ۲۱ جنگ‌جوی طالب به شمول سه عضو کلیدی آنان در ولایت فاریاب کشته شده‌اند.

KhaamaPress-Report / Achieved-Link

تصویر سوم: در سومین تصویر نیز شماری از نظامیان مسلح مشاهده می‌شوند. به نظر می‌رسد که این تصویر متعلق به نیروهای جبهه مقاومت ملی است. این تصویر را روزنامه ۸صبح و نیز وبسایت پارس‌تودی در ۱۵ ثور ۱۴۰۱ هجری‌شمسی برابر با ۵ می ۲۰۲۲ میلادی منتشر کرده‌اند. هم‌زمان با نشر این تصویر از پیش‌روی نیروهای جبهه مقاومت ملی در برخی از روستاهای ولسوالی ورسج ولایت تخار گزارش شده است. در این گزارش‌ها آمده است که نیروهای جبهه مقاومت ملی چندین روستای ولسوالی ورسج را تصرف کرده‌اند.

8am-ReportParstoday-Report
Archived-LinkArchived-Link

تصویر چهارم: در چهارمین تصویر شماری از مردان نظامی و مسلح که از یک کوه در حال بالا رفتن اند، مشاهده می‌شوند. این تصویر نیز متعلق به نیروهای جبهه مقاومت ملی است. این تصویر را وبسایت سوها، ده ماه پیش از امروز منتشر کرده است. هم‌زمان با نشر این تصویر از گسترش درگیری‌ها میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان در ولایت بغلان گزارش شده است. در زیر نویس این تصویر آمده است: “گروهی از افراد مسلح جبهه مقاومت ملی در پنجشیر“. 

محتوای این وبسایت با استفاده ار ترجمه گوگل از زبان ویتنامی به انگلیسی گردان شده است

Soha-Report / Archived-Link

تصویر پنجم: در پنجمین تصویر یک صف مردان ایستاده همراه با چندین میل سلاح‌های که در مقابل آنان قرار دارند، مشاهده می‌شوند. این تصویر متعلق به اعضای طالبان است که در گذشته به نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان تسلیم شده بودند. فاکت‌کریسیندو با استفاده از موتورهای جستجوی تصاویر، تصویرهای مشابه آن‌را دریافته و اما قادر به یافتن شواهد موثق برای این تصویر نشده است. تصویرهای مشابه توسط وبسایت‌های معتبر خبری در گذشته منتشر شده که هرکدام در ادامه به اشتراک گذاشته شده‌اند.

در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲ میلادی، وبسایت فارن‌پالیسی با نشر یک تصویر مشابه از تسلیم شدن اعضای طالبان به نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان خبر داده است. این وبسایت گفته است که در جریان یک مراسم مصالحه در ۲۲ اکتبر در ولایت هرات، جنگ‌جویان سابق طالبان قرآن به دست گرفته‌اند.

از سوی دیگر، ان‌بی‌سی‌نیوز نیز در ۲۶ می ۲۰۱۵ میلادی، یک تصویر مشابه دیگری را منتشر کرده است. هم‌زمان با نشر این تصویر گفته شده است که برخی از اعضای طالبان در ۲۶ اپریل ۲۰۱۲ میلادی در ولایت هرات به نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان تسلیم شده بودند.

ForeignPolicy-ReportNBC-News
Archived-LinkArchived-Link

تصویر ششم: در این تصویر نیز جمعی از مردان مسلح مشاهده می‌شوند. این تصویر را شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در گذشته نیز منتشر کرده‌اند. کاربری در ۲ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی، این تصویر را در صفحه‌ی توییترش منتشر کرده و از افراد شامل در این تصویر به عنوان اعضای نیروی جبهه مقاومت ملی نام برده است.

Archived-Tweet

بر بنیاد یافته‌های فاکت‌کریسیندو، خبر نشر شده مبنی بر تسلیم شدن برخی از افراد طالبان به جبهه مقاومت ملی ولایت سرپل بی‌اساس است و نیز هیچ منبع معتبر آن‌را نشر و تایید نکرده است. فاکت‌کریسیندو هم‌چنان تایید می‌کند، تصویرهای که هم‌زمان با این خبر نشر شده‌اند نیز قدیمی بوده و هیچ یک از این تصویرها به جنگ بلخاب ربط ندارند. این تصویرها در سال‌های گذشته توسط شماری از وبسایت‌های خبری و رسانه‌های اجتماعی بارگذاری شده‌اند.

Avatar

عنوان: هم‌زمان با همه‌گانی شدن برخی از تصویرهای قدیمی یک خبر تایید نشده مبنی بر تسلیم شدن اعضای طالبان به جبهه مقاومت ولایت سرپل نیز منتشر شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *