بازداشت چند زن ایرانی از قرارگاه علی‌پور از سوی زنان نظامی افغانستان

False Terrorism

به تازه‌گی شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی تصاویری از جریان یک عملیات نظامی را منتشر کردند. آنان عنوان داشتند که نیروهای امنیتی افغانستان زنان ایرانی را از قرارگاه علی‌پور بازداشت کرده‌است. در این تصویرها دیده می‌شود که زنان توسط نیروهای امنیتی زن بازداشت شده‌است.

ادعا: در واپسین روزها شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از بازداشت شدن افراد وابسته به علی‌پور خبر دادند. در (25 مارچ 2021) این دسته از کاربران تصویرهای که در آن جریان یک عملیات نظامی دیده می‌شود را منتشر کردند. آنان در صفحه‌های فیس‌بوک شان نگاشته‌اند که نیروهای نظامی افغانستان چند زن ایرانی را از قرارگاه علی‌پور بازداشت کرده‌است. در این تصویرها دیده می‌شود که نیروهای نظامی متشکل از زنان افغانستان در حال بازداشت چند زن هستند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\Claim.png

Facebook / Archived-Link

بررسی واقعیت: جستارهای ما در Google image reverse نشان می‌دهد که از ضبط و ثبت این تصویرها نزدیک به یک دهه می‌گذرد. تصویرهای که زنان نظامی افغانستان در حال تمرین و آموزش نظامی اند. در (11 آپریل 2012) خبرگزاری رویترز مجموعه‌ای از این تصویرها را نشر کرده‌است که نشان می‌دهد زنان و مردان نظامی افغانستان در حال فراگیری و تمرینات نظامی اند. این خبرگزاری همراه با نشر این تصویرها نگاشته‌است که زنان عضو در نیروهای ویژه افغانستان در تمرین و آموزش برای حملات شب‌هنگام در کابل اشتراک کردند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\Fact.png

Reuters / Archived-Link

نتیجه‌گیری: به تازه‌گی تصویرهای که از جریان تمرینات زنان عضو در نیروهای امنیتی افغانستان در یک دهه‌ای قبل به ثبت رسیده‌است به عنوان تصاویر زنان ایرانی بازداشت شده از قرارگاه علی‌پور منتشر شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *