جبهه مقاومت ملی گفت‌وگو با طالبان در تاجیکستان را رد کرد

Misleading Political

شماری از رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی از برگزاری یک نشست میان جبهه مقاومت ملی و طالبان خبر داده‌اند. آنان مدعی اند که جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود با طالبان در تاجیکستان گفت‌وگو خواهد کرد.

بربنیاد یافته‌های فاکت‌کریسیندو، جبهه مقاومت ملی با نشر اعلامیه‌ی خبر نشر شده مبنی بر گفت‌وگوی این جبهه با طالبان در تاجیکستان را رد کرده است. در این اعلامیه آمده است که جبهه مقاومت ملی در گفت‌وگوها را نخواهد بست و اما علیه ظلم و زورگویی هم‌چنان مبارزه می‌کند.

ادعا: شماری از رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی از ۴ جولای ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو، خبری را در پیوند به برگزاری یک نشست میان جبهه مقاومت ملی و طالبان منتشر کرده‌اند. آنان مدعی اند که جبهه مقاومت ملی مصمم بر برگزاری یک نشست در تاجیکستان است. آنان هم‌چنان گفته‌اند که در این نشست جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود با طالبان گفت‌وگو می‌کند.

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post
Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post

بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو خبر نشر شده مبنی بر برگزاری نشست میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در تاجیکستان، واقعیت ندارد. بر بنیاد این یافته‌ها، جبهه مقاومت ملی در ۱۷ سرطان ۱۴۰۱ هجری‌شمسی برابر با ۸ جولای ۲۰۲۲ میلادی با نشر اعلامیه‌ی این خبر را رد کرده است. در اعلامیه آمده است که گزارش‌های نشر شده در پیوند به گفت‌وگوی جبهه مقاومت ملی با طالبان در تاجیکستان واقعیت ندارد. در این اعلامیه هم‌چنان آمده است که جبهه مقاومت ملی در گفت‌وگوها را نخواهد بست و اما علیه ظلم و زورگویی هم‌چنان مبارزه می‌کند.

اعلامیه جبهه مقاومت ملی

NRF-Statement / Archived-Link

از سوی دیگر،‌ در پی نشر این اعلامیه توسط جبهه مقاومت ملی، برخی از رسانه‌ها نیز به نقل از آن گزارش داده‌اند. در گزارش‌های نشر شده آمده است که جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود، برگزاری نشست میان آن جبهه و طالبان در تاجیکستان را رد کرده است.

گزارشی از بی‌بی‌سی فارسی

BBC-Report / Archived-Link

بر بنیاد یافته‌های فاکت‌کریسیندو، خبر نشر شده در پیوند به برگزاری نشست میان جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و طالبان در تاجیکستان واقعیت ندارد. این خبر با نشر اعلامیه‌ی توسط جبهه مقاومت ملی رد شده است.

Avatar

عنوان: جبهه مقاومت ملی گفت‌وگو با طالبان در تاجیکستان را رد کرد

بررسی واقعیت توسط: Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *