تصاویر کودکان رزمنده دهه‌های پیشین زیر عنوان تصویرهای نسل دوم مقاومت و مبارزین اندراب بازنشر شد

False Security

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با نشر چند تصویری که در آنها شماری از افراد مسلح مشاهده می‌شوند مدعی شده‌اند که این تصاویر از نسل دوم مقاومت و مبارزین اندراب بوده که به تازه‌گی برداشته شده‌اند.

یافته‌های تحقیق فاکت‌کریسیند در این زمینه نشان می‌دهد که تصویرهای نشر شده، تصاویری دو دهه‌ای قبل اند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان چند تصویری که در آنها شماری از افراد مسلح مشاهده می‌شوند را منتشر کرده‌اند. آنان با نشر این تصاویر هم‌چنان ادعا کرده‌اند که این تصویرها از نسل دوم مقاومت و مبارزین اندراب بوده که به تازه گی برداشته شده‌اند. این تصویرها از 8 نوامبر 2021 میلادی به این‌سو همه‌گانی شده‌اند. 

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\09.Nov.2021\Claims Screenshot.png

Facebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این ادعا نشان می‌دهد که کاربران تصویرهای سال‌های قبل را منتشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو این تصویرها از ولسوالی‌های فرخار و تالقان بوده و از ثبت این تصویرها دو دهه سپری می‌شود.

Getty-Images هم‌چنان این تصویرها را زیر عنوان کودکان سرباز فرخار منتشر کرده است که در ادامه‌ای این بررسی هر تصویر با جزییات آن به اشتراک گذاشته شده است.

تصویر نخست: Getty-Images با نشر این تصویر گفته است که فرمانده شمس الدین پسر پنج ساله‌اش را هنر شلیک موشک می‌آموزاند. Getty-Images از پاتریک‌رابرت (Patrick Robert) هم‌چون عکاس این صحنه نام برده و گفته است که این تصویر در 28 اکتوبر 2001 میلادی برداشته شده است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\09.Nov.2021\Fact-Check.png

Getty-ImagesGetty-Images
Archived-LinkArchived-Link

تصویر دوم: Getty-Images با نشر این تصویر از آموزش‌های فنون جنگی کودکان خردسال در جبهه تالقان نگاشته است. Getty-Images امتیاز این تصویر را هم چنان به پاتریک‌رابرت (Patrick Robert)  داده و گفته است که این تصویر نیز در 28 اکتوبر 2001 میلادی برداشته شده است. 

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\09.Nov.2021\Young children undergo training on the Taloquan front.png

Getty-Images / Archived-Link

نتیجه‌گیری: تصویرهای دو دهه پیش که از جریان آموزش‌های نظامی کودکان برداشته شده بود زیر عنوان تصویرهای تازه نسل دوم مقاومت بازنشر شد.

Avatar

عنوان: تصاویر کودکان رزمنده دهه‌های پیشین زیر عنوان تصویرهای نسل دوم مقاومت و مبارزین اندراب بازنشر شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *