تصویری از یک دگرباش جنسی به عنوان تصویر یکی از دختران بازداشت شده منتشر شد

International Misleading

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با نشر تصویری که در آن یک فرد لت و کوب شده مشاهده می‌شود، مدعی اند که او یکی از دخترانی است که در بازداشت طالبان به‌سر می‌‍برد. در این تصویر زنی که بر پشتش آثار ضرب و شتم وجود دارد، مشاهده می‌شود. کاربران هم‌چنان گفته‌اند که این فرد را طالبان تازیانه زده است.

این ادعا و تصویر از ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو منتشر شده‌اند.

Archived-Tweet

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این تصویر نشان می‌دهد که کاربران شبکه‌های اجتماعی تصویری از یک دگرباش جنسی پاکستانی را به عنوان تصویر دختران اسیر شده افغان منتشر کرده‌اند.

بررسی واقعیت: این تصویر در گذشته نیز همراه با ادعای‌های متفاوت منتشر شده است. فاکت‌کریسیندو در پیوند به این تصویر جست‌وجو و نتیجه آن را منتشر کرده است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند تصویر نشر شده نشان می‌دهد که کاربران شبکه‌های اجتماعی تصویری از یک دگرباش جنسی را تصویر دختران افغان عنوان کرده اند. بر بنیاد یافته های به‌دست آمده، این تصویر از یک دگرباش جنسی اهل پاکستان است. یافته‌ها حاکی از آن است که او سپس از اجرای یک برنامه مورد خشونت قرار گرفته است.

Afghanistan-Factcrescendo

از سوی دیگر، در 7 مارچ 2021، کاربری در صفحه‌ای توییترش هم‌زمان با نشر این تصویر گفته است که در جاده ورسک(Warsak Road) این دگرباش جنسی از سوی فردی به اسم منصورخان برای اجرا فراخوانده می‌شود. او هم‌چنان گفته است که این تراجنسی سپس از اجرا به بدترین نوع مورد خشونت قرار گرفته است.

خلاصه: برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویری از یک دگرباش جنسی را تصویر دخترانی که در بازداشت طالبان به‌سر می‌برند، عنوان کرده‌اند. بر بنیاد یافته‌های فاکت‌کریسیندو، این دگرباش جنسی از  پاکستان است و پس از اجرا در یک برنامه مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

Avatar

عنوان: تصویری از یک دگرباش جنسی به عنوان تصویر یکی از دختران بازداشت شده منتشر شد

بررسی واقعیت توسط: Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *