تصویر یک تراجنسی که در پاکستان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است همراه با ادعای دروغین در افغانستان وایرال شد

False International

کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویر خانمی که مورد خشونت فزیکی قرار گرفته است را منتشر کردند. کاربران با نشر این تصویر مدعی شده‌اند که وی سپس از صحبت با یک پسر در تلفن از سوی همسرش مورد لت و کوب قرار گرفته است.

یافته‌های تحقیق ما نشان می‌دهد که تصویر نشر شده، تصویر یک تراجنسی پاکستانی است که سپس از اجرای یک برنامه مورد خشونت قرار گرفته است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویر فردی که مورد خشونت فزیکی قرار گرفته است را منتشر کردند. این تصویر در (25 می 2021) از سوی کاربران به نشر رسیده است. در تصویر بدن فردی مشاهده می‌شود که در اثر لت و کوب کبود و متضرر شده است. کاربران با نشر این تصویر ادعا کرده‌اند که وی سپس از صحبت با یک پسر در تلفن از سوی شوهرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\26.05.2021\Thumbnail.png

FacebookFacebookFacebook
Archived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: در پیوند به تصویر نشر شده، با استفاده از ابزارهای جستجوی تصاویر تحقیق کردیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که تصویر نشر شده از سوی کاربران، تصویر یک تراجنسی اهل پاکستان است. براساس یافته‌های ما، وی سپس از اجرای یک برنامه مورد خشونت قرار گرفته است. شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در پاکستان این تصویر را در (7 مارچ 2021) منتشر کرده اند.

در (7 مارچ 2021)، کاربری در صفحه‌ای توییترش هم‌زمان با نشر این تصویر گفته است که در جاده ورسک(Warsak Road) این تراجنسی از سوی فردی به اسم منصورخان برای اجرا فراخوانده می‌شود. به روایت از این کاربر، این تراجنسی سپس از اجرا به بدترین نوع مورد خشونت قرار گرفته است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\26.05.2021\Warsak Road in Pakistan a man named Mansoor Khan called the eunuchs to a function where an eunuch was later subjected to the worst kind of torture.png

Archive-Link

در همین حال، در (7 مارچ 2021) کاربر وبسایت Cayote.openmtx.com نیز این تصویر را منتشر کرده است. این کاربر هم‌چنان با نشر این تصویر نگاشته است که منصورخان این تراجنسی را برای اجرا فراخوانده و سپس با وی بد رفتاری کرده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\26.05.2021\Mansoor Khan in Pakistan called the transsexual to a function and inflicted worst kind of torture.png

Cayote.openmtx.com / Archived-Link

نتیجه‌گیری: کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویر یک تراجنسی پاکستانی که مورد خشونت قرار گرفته است را همراه با ادعای دروغین وایرال کرده‌اند.

Avatar

عنوان: تصویر یک تراجنسی که در پاکستان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است همراه با ادعای دروغین در افغانستان وایرال شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *