این تصویر از چارلز دی‌گال (Charles de Gaulle)، رییس جمهور اسبق فرانسه نیست

International Partly False

کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری قدیمی یکی از مقامات کشور فرانسه را منتشر کرده و گفته‌اند که رییس جمهور اسبق فرانسه در سال 1967 میلادی از کابل بازدید کرده‌است. و اما تصویر نخست وزیر اسبق فرانسه در قالب تصویر رییس جمهور سابق این کشور، در تصویر دیده می‌شود که نخست وزیر فرانسه از کابل بازدید کرده‌است.

ادعا: نشر تصویر قدیمی یکی از سران حکومتی فرانسه؛ شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویر قدیمی یکی از مقام‌های کشور فرانسه را همه‌گانی کردند. در (9 اپریل 2021) کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویر قدیمی را منتشر کردند. آنان با نشر این تصویر گفته‌اند که چارلز دی‌گال (Charles de Gaulle)، رییس جمهور اسبق فرانسه از کابل بازدید کرده‌است. به گفته آنان، این مقام فرانسوی در سال 1967 میلادی وارد کابل شده‌ و از بازار مندوی شهر کابل بازدید کرده‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\09.04.2021\Claim.png

Facebook / Archived-Link

بررسی واقعیت: ما در مورد تصویری که به نشر رسید و ادعای که از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی صورت گرفته‌است به جستار پرداختیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که تصویر اشتباهی به عنوان تصویر رییس جمهور اسبق فرانسه منتشر شده‌است و هم‌چنان ما دریافتیم که این ادعا نیز نادرست است. تصویری که به عنوان تصویر چارلز دی‌گال (Charles de Gaulle)، رییس جمهور اسبق فرانسه نشر شده‌است، تصویری از جورج پومپیدو(Georges Pompidou)، نخست وزیر اسبق فرانسه است که از کابل بازدید کرده‌است. در (31 جنوری 2021) صفحه فیس‌بوک سفارت فرانسه در افغانستان نیز این تصویر را به نشر رسانید. سفارت فرانسه در افغانستان این تصویر را تاریخی خوانده و با نشر آن گفته‌است که آقای جورج پومپیدو(Georges Pompidou) از کابل بازدید کرده‌است. این سفارت گفته‌است که آقای پومپیدو در 8 می 1968 از کابل بازدید کرده‌است. در متنی که هم‌زمان با این تصویر از سوی سفارت فرانسه در افغانستان به نشر رسید آمده‌است: ” یک صفحه‌ای از تاریخ: آقای ژورژ پومپیدوو، صدراعظم وقت فرانسه حین گشت و گذار در سرک‌های شهر قدیم کابل – ماه می سال 1968 میلادی / ماه ثور سال 1347 هجری شمسی“.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\09.04.2021\Fact.png

Facebook / Archived-Link

در همین حال، جستجوهای ما در Getty Images هم‌چنان نشان می‌دهد که این تصویر از آقای جورج پومپیدو(Georges Pompidou)، نخست وزیر سابق فرانسه است که به عنوان تصویر چارلز دی‌گال (Charles de Gaulle)، رییس جمهور اسبق فرانسه منتشر شده‌است. بر اساس یافته‌های ما این تصویر با عنوان سفر پومپیدو در افغانستان از سوی سایت Getty Images منتشر شده‌است. در متنی که این سایت با نشر این تصویر نگاشت، گفته شده‌است که پومپیدو نخست وزیر سابق فرانسه در سال 1968 میلادی سفری به افغانستان داشته‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\09.04.2021\Fact1.png

Getty Images / Archived-Link

با این حال می‌توان گفت که تصویر نشر شده به عنوان تصویر چارلز دی‌گال (Charles de Gaulle)، رییس جمهور اسبق فرانسه و ادعای که در پیوند به سفر وی به افغانستان صورت گرفت نادرست است، در سال 1968 میلادی جورج پومپیدو(Georges Pompidou)، نخست وزیر سابق فرانسه از کابل بازدید کرده‌است. هم‌چنان ما در اینجا تصویرها جورج پومپیدو(Georges Pompidou)، نخست وزیر سابق فرانسه و چارلز دی‌گال (Charles de Gaulle)، رییس جمهور اسبق فرانسه را کنار هم قرار دادیم.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\09.04.2021\Copy of Horizontal Image Comparison.png

Georges Pompidou / Charles de Gaulle

نتیجه‌گیری: تصویر نخست وزیر سابق فرانسه که در سال 1968 میلادی از کابل بازدید کرده‌است به عنوان تصویر چارلز دی‌گال (Charles de Gaulle)، رییس جمهور اسبق فرانسه منتشر شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *