کاربران شبکه‌های اجتماعی جان آغا را دختر مردانه پوش و زباله‌گرد کابل خطاب کرده‌اند

False National

شماری از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی با نشر تصویرهای یک فرد مدعی اند که او دختر مردانه پوش و زباله‌گرد جاده‌های کابل است. در تصویرهای نشر شده فردی با سر و صورت پوشیده در کنار یک زباله‌دانی مشاهده می‌شود.

این ادعا و تصاویر از ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو منتشر شده‌اند. در ادعای نشر شده، آمده است که یک دختر مردانه پوش جهت به‌دست آوردن آذوقه در جاده‌های کابل زباله‌گردی می‌کند.

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post
Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post

این ادعا و تصویر در توییتر نیز همه‌گانی شده‌اند. برخی از کاربران این رسانه نیز با نشر تصویرهای این فرد مدعی اند که این دختر با پوشش مردانه به هدف به‌دست آوردن لقمه‌ی نان در جاده‌های کابل زباله‌گردی می‌کند.

 Archived-Tweet

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این ادعا نشان می‌دهد که رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی تصویری از یک پسر را منتشر و او را دختر مردانه پوش و زباله‌گرد کابل خطاب کرده‌اند.

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند تصویر نشر شده نشان می‌دهد که رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی تصویری از یک پسر را به عنوان تصویر دختر مردانه پوش و زباله‌گرد جاده‌های کابل منتشر کرده‌اند. بر بنیاد یافته‌های به‌دست آمده اسم این پسر جان‌آغا است و او یکی از باشنده‌های اصلی ولایت کندز افغانستان است.

کانال یوتیوب بنیاد خیریه احساس ویدیو مصاحبه او را در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۲ میلادی منتشر کرده است. در ویدیوی نشر شده گفته شده است که او جان‌آغا نام دارد و یکی از باشنده‌های اصلی ولایت کندز است. جان‌آغا هم‌چنان گفته است که او به تازه‌گی به کابل آمده و اما سابقه‌ی کار زباله‌گردی او به بیش از چندین سال می‌رسد. او علت این کارش را به‌دست آوردن نفقه‌ی خانواده‌اش می‌خواند.

از سوی دیگر، یکی از کاربران فیس‌بوک نیز تایید کرده که او دختر نه بلکه یک پسر است. او با نشر تصویری از خودش که در کنار جان‌آغا ایستاده هم‌چنان نگاشته است که با جان‌آغا صحبت طولانی داشته است.

Facebook-Post / Archived-Post

خلاصه: بر بنیاد یافته‌های فاکت‌کریسیندو، تصویرهای که به عنوان تصاویر دختر مردانه پوش و زباله‌گرد جاده‌های کابل منتشر شد از پسری به اسم جان‌آغا است. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده او باشنده اصلی ولایت کندز است و از آمدنش به کابل چندین ماه می‌گذرد.

Avatar

عنوان: کاربران شبکه‌های اجتماعی جان آغا را دختر مردانه پوش و زباله‌گرد کابل خطاب کرده‌اند

بررسی واقعیت توسط: Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *