خبر نشر شده مبنی بر گماشته شدن امرالله صالح به عنوان وزیر داخله جبهه مقاومت ملی بی‌اساس است

Misleading Political

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی خبری را در پیوند به گماشته شدن امرالله صالح به عنوان وزیر امور داخله جبهه مقاومت ملی منتشر کرده‌اند. در این خبر آمده است که او در حضور احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی و سایر بزرگان سوگند وفاداری و مبارزه یاد کرده است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در این زمینه نشان می‌دهد که کاربران یک خبر بی‌اساس را مبنی بر گماشته شدن امرالله صالح به عنوان وزیر امور داخله جبهه مقاومت ملی همه‌گانی کرده‌اند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از ۱۶ جولای ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو خبری را در پیوند به گماشته شدن امرالله صالح به عنوان وزیر امور داخله جبهه مقاومت ملی منتشر کرده‌اند. کاربران گفته‌اند که او در آینده نزدیک با نیروهای جبهه مقاومت ملی در پنجشیر یکجا می‌شود. در این خبر هم‌چنان آمده است که آقای صالح در حضور احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی و سایر بزرگان سوگند وفاداری و مبارزه یاد کرده است. 

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-Post

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در این زمینه نشان می‌دهد که کاربران یک خبر بی‌اساس را مبنی بر گماشته شدن امرالله صالح به عنوان وزیر امور داخله جبهه مقاومت ملی همه‌گانی کرده‌اند. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده تا کنون هیچ منبع معتبر از گماشته شدن آقای صالح به عنوان وزیر امور داخله جبهه مقاومت ملی گزارش نداده است.

فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر از صفحه توییتر امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری حکومت پیشین افغانستان دیدن کرده است. نتیجه این بازدید نشان می‌دهد که هیچ‌گونه یادداشتی در پیوند به انتصاب وی در سمت وزیر داخله جبهه مقاومت ملی منتشر نشده است. بر بنیاد یافته‌های به‌دست آمده، پس از فرار اشرف غنی از کابل، امرالله صالح خودش را سرپرست ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد و این سمت را در بیوگرافی صفحه‌ی توییترش نیز نگاشته است. 

AmrullahSaleh-Twitter

فاکت‌کریسیندو در پیوند به خبر نشر شده مبنی بر گماشته شدن امرالله صالح به عنوان وزیر امور داخله از صفحه توییتر صبغت‌الله احمدی،‌ سخن‌گوی جبهه مقاومت ملی و نیز از وبسایت جبهه مقاومت ملی بازدید کرده است. نتیجه این بررسی‌ها هم‌چنان حاکی از آن است که این خبر از سوی هیچ یک از آنان منتشر و تایید نشده است.

از سوی دیگر، از حاکمیت طالبان برافغانستان نزدیک به یک سال می‌گذرد و در این مدت انس حقانی و سراج‌الدین حقانی هم‌چون وزیران امور داخله حکومت طالبان کار کرده‌اند.

جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود از نخستین جبهه‌های است که پس از سقوط نظام افغانستان علیه طالبان ایستاد. این جبهه یک گروه سیاسی و نظامی است که برخی از چهره‌های سیاسی و نظامی فعال حکومت پیشین افغانستان در آن عضویت دارند. در حال حاضر جبهه مقاومت ملی افغانستان در اداره حکومت افغانستان سهم ندارد و نیز نمی‌تواند که برای کرسی وزارت‌خانه‌های آن کشور وزیر بگمارد.

نتیجه‌: بر بنیاد یافته‌های فاکت‌کریسیندو خبر منتشر شده مبنی بر گماشته شدن امرالله صالح به عنوان وزیر امور داخله جبهه مقاومت ملی بی‌اساس است. تا کنون هیچ منبع موثق این خبر را نشر و تایید نکرده است.

Avatar

عنوان: خبر نشر شده مبنی بر گماشته شدن امرالله صالح به عنوان وزیر داخله جبهه مقاومت ملی بی‌اساس است

بررسی واقعیت توسط: Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *