مریم سما خبر دست‌گیری خود را جعلی خوانده و آن را تکذیب کرد

Misleading Political

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی خبری را در پیوند به دست‌گیری مریم سما، عضو پیشین پارلمان افغانستان همه‌گانی کرده‌اند. آنان گفته‌اند که خانم سما به علت استفاده و توزیع دالر جعلی توسط پولیس آلبانیا بازداشت شده است.

بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو، مریم سما خبر نشر شده راجع به بازداشت خود را جعلی خوانده و آن را تکذیب کرده است. 

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی خبری را در پیوند به دست‌گیری مریم سما، عضو پیشین پارلمان افغانستان همه‌گانی کرده‌اند. آنان گفته‌اند که خانم سما به علت استفاده و توزیع دالر جعلی توسط پولیس آلبانیا بازداشت شده است. این خبر از ۲۴ مارچ ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو در صفحات رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است.

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-Post
Facebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-Post

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر حاکی از آن است که کاربران رسانه‌های اجتماعی یک خبر بی‌اساس را منتشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو، مریم سما خبر نشر شده راجع به بازداشت خود را جعلی خوانده و آن را تکذیب کرده است. در یادداشتی که خانم سما در صفحه‌ی فیس‌بوکش در ۲۵ مارچ ۲۰۲۲ میلادی منتشر کرده، گفته شده است که این خبر به دلیل منحرف ساختن اذهان عامه همه‌گانی شده است.

Facebook-Post / Archived-Post

نتیجه‌گیری: مریم سما، عضو پیشین پارلمان افغانستان خبر دست‌گیری‌اش را تکذیب کرد و گفت که این خبر به علت منحرف ساختن اذهان عامه منتشر شده است.

Avatar

عنوان: مریم سما خبر دست‌گیری خود را جعلی خوانده و آن را تکذیب کرد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *