سرقت بهشت؛ اویتای جاپان بهشت آلمان خوانده شد

False International

تصویری که بهشت آلمان خوانده شده‌است، تصویری پربیننده‌ای که همه‌گان را به حیرت آورده‌است. شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی آنرا بهشت آلمان عنوان کرده‌اند. این تصویر از یک راه آهن است که از میان کوهی عبور کرده‌است.

ادعا: در (24 مارچ 2021) کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویری از یک راه آهن را منتشر کردند. این تصویر از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی بهشت آلمان توصیف شده‌است. در تصویر قطاری دیده می‌شود که از میان کوهی که با جنگلات پوشیده شده عبور کرده‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\Claim.png

Facebook / Archived-Link

بررسی واقعیت: با جستجوی این تصویر در موتورهای جستجوگر تصاویر دریافتیم که این تصویر از آلمان نیست. تصویر که کاربران رسانه های اجتماعی به عنوان بهشت آلمان منتشر کردند تصویری از شهر اویتای جاپان است. راه آهنی که در تصویر دیده می‌شود از میان کوه فوجی عبور می‌کند. در واپسین سال‌ها شماری از سایت‌ها این تصویر را به عنوان تصویری از شهر اویتا و فوجی نشر کرده‌اند. در (11 اکتوبر 2020) سایت Pics.sixpacktech.com نیز این تصویر را همراه با عنوان ” تونل قطار در فوجی، ژاپن” منتشر کرد.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\Fact1.png

برای مشاهده – Pics.sixpacktech.com / Archive-Link

از سوی دیگر این تصویر از سوی سایت Imgur.com نیز منتشر شده است، این سایت در (7 آگست 2019) این تصویر را همراه با عنوان “Emerging from the forest in Japan” به نشر رسانیده‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\Fact.png

برای مشاهده – Imgur.com / Archived-Link

نتیجه‌گیری: تصویری از یک راه آهن که از میان کوه فوجی جاپان عبور کرده‌است به عنوان تصویری از کشور آلمان منتشر شد. این تصویر را شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی بهشت آلمان توصیف کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *