بازنشر تصویر قدیمی یک کودک فلسطینی در پیوند به حملات اخیر اسراییل به فلسطین

International Misleading

 

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویر یک کودک را در پیوند به حملات اخیر اسراییل به فلسطین منتشر کرده و خواستار دعا برای مردم فلسطین شده‌اند.

یافته‌های ما نشان می‌دهد که تصویر نشر شده، تصویر قدیمی از یک کودک فلسطینی است. طبق یافته‌های ما این تصویر از روند پاکسازی کشتارگاه که متعلق به خانواده او بود، ثبت شده است.

ادعا: در (20 می 2021)، شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از یک کودک را منتشر کردند. کاربران این تصویر را در پیوند به حملات اخیر اسراییل به فلسطین نشر کرده و خواستار دعا برای فلسطینی‌ها شده‌اند. در این تصویر دیده می‌شود که یک کودک در حال پاک‌سازی خون ریخته شده‌ای روی زمین است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\20.05.2021\Don't forget to pray our Palestinian brothers and sisters.png

Facebook / Archived-Link

بررسی واقعیت: ما در رابطه به ادعا و تصویر نشر شده با استفاده از ابزارهای جستجوی تصاویر تحقیق کردیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که تصویر نشر شده از سوی کاربران در پیوند به حملات اخیر اسراییل به فلسطین یک تصویر قدیمی است. بر اساس یافته‌های ما تصویر نشر شده، تصویر یک کودک فلسطینی است و از ثبت این تصویر بیش از 9 سال می‌گذرد. نشر این تصویر در پیوند به حملات اخیر اسراییل به فلسطین نادرست است. یافته‌های ما هم‌چنان نشان می‌دهد که کودک فلسطینی مصروف پاک‌سازی یک کشتارگاه حیوانات است. براساس این یافته‌ها کشتارگاه از سوی خانواده این کودک بنا شده و اعضای خانواده‌ای وی در آن‌جا مصروف کار بوده‌اند.

این تصویر در حدود 9سال قبل از سوی کاربری در وبسایت 500px.com بارگذاری شده است. هم‌زمان با نشر تصویر در این وبسایت، عنوان شده است که این کودک کشتارگاه متعلق به والدینش را در رام‌الله فلسطین سپس از ذبح یک گاو پاک کرد.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\20.05.2021\Palestinian Kid cleaning up after the slaughter of a cow in his parents slaughterhouse, Nr Ramallah, Palestine.png

500px.com / Archived-Link

در همین حال، این تصویر با ادعاهای متفاوت در سال‌های قبل هم‌چنان از سوی شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در کشورهای دیگر منتشر شده است. ” کودک فلسطینی که خون برادرش را پاک می‌کند” از جمله ادعاهای است که شماری از خبرنگاران را به تحقیق وادار کرد.

در (2 دسامبر 2012) وبسایت Paulasays.com این تصویر را هم‌چنان منتشر کرده است. این وبسایت هم‌زمان با نشر این تصویر، ادعاهای کاربران را در پیوند به تصویر دروغ عنوان کرده است؛ دروغی که بارها از سوی کاربران تکرار شده است. در گزارشی که در پیوند به این تصویر از سوی وبسایت Paulasays.com نشر شد، گفته شده است که کودک خون گاوهای را پاک کرده است که در کشتارگاه متعلق به خانواده وی ذبح شده بودند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\20.05.2021\It is a young Palestinian boy told to wipe up the blood of a cow slaughtered in his family’s slaughterhouse in Hebron.png

Paulasays.com / Archived-Link

نتیجه‌گیری: تصویر قدیمی از یک کودک فلسطینی بازنشر شد، در این تصویر مشاهده می‌شود که کودک در حال پاک سازی یک کشتارگاه حیوانات است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *