خبر گماشته شدن ملا عبدالغنی برادر به عنوان رییس‌الوزرای کابینه طالبان تکذیب شد

False Political

شماری از رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی از گماشته شدن ملا عبدالغنی برادر به عنوان رییس‌الوزرای حکومت سرپرست طالبان خبر داده‌اند. آنان گفته‌اند که ملا برادر به‌جای ملا حسن آخوند به عنوان رییس‌الوزرا تعیین شده است.

بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو، ذبیح‌الله مجاهد این خبر را رد کرده و گفته است که رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی دست به نشر شایعه زده‌اند.

ادعا: شماری از رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی در ۲۴ مارچ ۲۰۲۲ میلادی، از گماشته شدن ملا عبدالغنی برادر به عنوان رییس‌الوزرای حکومت سرپرست طالبان خبر داده‌اند. آنان گفته‌اند که ملا برادر به‌جای ملا حسن آخوند به عنوان رییس‌الوزرا تعیین شده است. در این خبر آمده است که پس از سه روز گفت‌و‌گوی کابینه حکومت سرپرست طالبان در قندهار، تصمیم بر آن شده که ملا حسن آخوند از مقام رییس‌الوزرا عزل و در عوض ملا برادر به عنوان رییس الوزرا گماشته شده است. در این خبر هم‌چنان گفته شده که سراج الدین حقانی نیز به عنوان معاون ملا برادر تعیین شده است. 

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-Post
Facebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-Post

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر نشان می‌دهد که رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی یک خبر تایید ناشده را همه‌گانی کرده‌اند. بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو، طالبان این خبر را رد کرده و گفته‌اند که رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی دست به نشر شایعه زده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد،‌ سخنگوی حکومت سرپرست طالبان در ۲۴ مارچ ۲۰۲۲ میلادی، با رد این خبر در صفحه‌ی تویترش نگاشته است که شماری از رسانه‌ها در پیوند به تغییر و تبدیل در مقام رییس‌الوزرا دست به نشر شایعه زده‌اند. آقای مجاهد افزوده است که در کابینه و سایر بخش‌های حکومت سرپرست طالبان هیچ‌گونه تغییر نیامده است.

از سوی دیگر بی‌بی‌سی دری هم‌چنان در ۲۴ مارچ ۲۰۲۲ میلادی به نقل از سخنگوی حکومت سرپرست طالبان خبر داده است که شایعات مبنی بر تغییر و تبدیل در مقام ریاست الوزرا حقیقت ندارد. 

BBC Dari / Archived-Link

نتیجه‌گیری: سخنگوی حکومت سرپرست طالبان خبرهای مبنی بر تعیین شدن ملا عبدالغنی برادر به عنوان رییس‌الوزرا را شایعه خوانده و گفته است که هیچ تغییری در کابینه آنان وارد نشده است.

Avatar

عنوان: خبر گماشته شدن ملا عبدالغنی برادر به عنوان رییس‌الوزرای کابینه طالبان تکذیب شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *