کاربران هم‌زمان با نشر خبرهای تایید نشده در پیوند به پاکسازی پنجشیر از وجود طالبان تصویری از نظامیان حکومت پیشین افغانستان را همه‌گانی کرده‌اند

False Security

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان خبری را در پیوند به پاکسازی پنجشیر از وجود طالبان منتشر کرده‌اند. آنان هم‌زمان با نشر این خبر تصویری که در آن شماری از نظامیان مسلح و وسایط نظامی مشاهده می‌شوند را هم‌چنان همه‌گانی کرده‌اند. 

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند این خبر و تصویر حاکی از آن است که تاکنون هیچ منبعی خبرهای منتشر شده در پیوند به پاکسازی پنجشیر از وجود طالبان را تایید نکرده است. یافته‌های ما نیز نشان می‌دهد تصویری که هم‌زمان با این خبر انتشار یافت یک تصویر قدیمی است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان خبری را در پیوند به پاکسازی پنجشیر از وجود طالبان منتشر کرده‌اند. آنان هم‌زمان با نشر این خبر تصویری که در آن شماری از نظامیان مسلح و وسایط نظامی مشاهده می‌شوند را هم‌چنان همه‌گانی کرده‌اند. این خبر و تصویر برای نخسیتن بار در 28 اکتبر 2021 میلادی در صفحات رسانه‌های اجتماعی همه‌گانی شده است و اما شماری از کاربران آن را از 20 دسامبر 2021 میلادی به این‌سو هم‌چنان بازنشر کرده‌اند.

Facebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر حاکی از آن است که تاکنون هیچ منبعی خبرهای منتشر شده در پیوند به پاکسازی پنجشیر از وجود طالبان را تایید نکرده است. از سوی دیگر این خبر و تصویر در دو تاریخ متفاوت (28 اکتبر و 29 دسامبر) همه‌گانی شده‌اند و بازنشر این خبر بر نادرست بودن آن افزوده است. یافته‌های ما در پیوند به تصویری که هم‌زمان با این خبر انتشار یافت نیز نشان می‌دهد که کاربران یک تصویر قدیمی را منتشر کرده‌اند.

در 9 اکتبر 2012 میلادی وبسایت Glavred هم‌زمان با نشر این تصویر گفته است که افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو دچار جنگ داخلی می‌شود. در این گزارش گفته شده است که نظامیان افغان توانایی تامین امنیت افغانستان را نداشته و خروج نیروهای ناتو از آن کشور منجر به سقوط حکومت و جنگ داخلی خواهد شد. 

Glavred / Archived-Link

نتیجه‌گیری: هم‌زمان با تصویر نظامیان حکومت پیشین افغانستان خبرهای تایید نشده در پیوند به پاکسازی پنجشیر از وجود طالبان در صفحات رسانه‌های اجتماعی بازنشر شد.

Avatar

عنوان: کاربران هم‌زمان با نشر خبرهای تایید نشده در پیوند به پاکسازی پنجشیر از وجود طالبان تصویری از نظامیان حکومت پیشین افغانستان را همه‌گانی کرده‌اند

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *