ویس برمک رسانه‌ها را نقد کرده و گفت که اظهارات اخیر وی تحریف شده‌است

False Politics

شماری از کاربران رسانه‎های اجتماعی گفته‌های اخیر ویس برمک، وزیر پیشین امور داخله افغانستان را روایت کردند. آنان گفته‌اند که آقای برمک اظهار کرده‌است که مکتب‌ها در ولایت‌های کندهار و زابل سپس از افتتاح توسط مواد انفجاری نابود می‌گردند. این گفته‌ها از سوی ویس برمک مورد نقد قرار گرفت و تحریف خوانده شد.

ادعا: استقبال مردم ولایت بامیان از ساخت مکتب‌ها و اما تخریب و نابودی مکتب‌ها در کندهار و زابل؛ گفته‌های که از یک مقام پیشین حکومت افغانستان روایت شده‌است. در (15 اپریل 2021) شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان گفته‌های اخیر ویس برمک، وزیر پیشین امور داخله این کشور را روایت کردند. آنان گفته‌اند که آقای برمک در واپسین اظهاراتش گفته‌است که مردم بامیان از ساخت مکتب در این ولایت استقبال می‌کنند و اما ساخت مکتب‌ها در ولایت‌های کندهار و زابل با چالش مواجه است.

آنان هم‌چنان روایت کرده‌اند که مکتب‌ها سپس از افتتاح در ولایت‌های کندهار و زابل منفجر می‌شوند. کاربران به نقل از آقای برمک نیز نگاشته‌اند که در ولایت‌های مشرقی برای کودکان خشونت آموزش داده می‌شود. در این گزارش که به نقل از آقای برمک نگاشته شده‌است، گفته شده که طالبان در این مناطق از بیرون نه، بلکه از درون جامعه آنان شکل گرفته‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\17.04.2021\Claim.png

Facebook / Archived-Link

بررسی واقعیت: نشر این گفته‌ها از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی واکنش ویس برمک، وزیر پیشین امور داخله افغانستان را برانگیخت. در (15 اپریل 2021) وی در پیوند به نشر این گزارش یادداشتی را در صفحه فیس‌بوکش نگاشت. آقای برمک گفته‌است که کاربران رسانه‌های اجتماعی اظهارات وی را تحریف کرده‌اند و در نقل گفته‌های وی اخلاق نوشتاری رعایت نشده‌است.

در یادداشتی که آقای برمک به نشر رسانید، آمده‌است که وی در برنامه‌ای در پیوند به پیامدها و چالش‌های خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان درکابل سخن گفته‌است. این مقام پیشین حکومت افغانستان گفته‌است که در ادامه این بحث‌ها وی در پیوند به دید سیاسی طالبان نسبت به آموزش در افغانستان نیز اشاره کرده‌است. به نقل از آقای برمک، وی گفته‌است که ساخت مکتب در بامیان با استقبال مردم روبرو می‌شود و اما ساخت مکتب در ولایت هلمند عاری از چالش نیست. وی تصریح کرده‌است که طالبان مکتب‌ها را آتش می‌زنند و اجازه نمی‌دهند که فرزندان این کشور باسواد شوند. در یادداشتی که وی نگاشت، آمده‌است: ” وقتی در بامیان مکتب ساخته می‌شود مردم از آن استقبال می‌کنند ولی زمانیکه در ولایت هلمند مکتب ساخته می‌شود طالبان انرا آتش میزنند ونمیگذارند که اولاد این وطن باسواد شود و‌اینده خود را با علم و‌دانش رقم بزنند“.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\17.04.2021\Fact2.png

Facebook / Archived-Link

نتیجه‌گیری: ویس برمک، وزیر پیشین امور داخله افغانستان کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان را مورد نقد قرار داده و گفته‌است که کاربران رسانه‌های اجتماعی اظهارات اخیر وی را تحریف کرده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *