بازنشر یک تصویر قدیمی به عنوان صحنه‌ی بدرفتاری با افغان‌های مهاجر در ایران

International Misleading

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر یک تصویر از رفتار توهین‌آمیز سربازان ایرانی در مقابل افغان‌های مهاجر خبر داده‌اند. در تصویر نشر شده یک نفر نظامی و نیز گروگانی که یک پاپوش را به دهنش گرفته است،‌ مشاهده می‌شوند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندودر پیوند به این تصویر نشان می‌دهد که کاربران هم‌زمان با نشر ادعای مبنی بر رفتار توهین‌آمیز سربازان ایرانی، یک تصویری قدیمی را همه‌گانی کرده‌اند. بر اساس یافته‌های ما از نشر این تصویر از سوی برخی از رسانه‌ها  بیش از ۵ سال سپری می‌شود.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر یک تصویر از بد رفتاری سربازان ایرانی با افغان‌های مهاجر خبر داده‌اند. در تصویر نشر شده یک نفر نظامی و نیز گروگانی که یک پاپوش را به دهنش گرفته است،‌ مشاهده می‌شوند. کاربران این تصویر را سپس از رویداد حمله با چاقو به جان سه طلبه در حرم امام رضا(ع) در آستان خراسان رضوی که در ۵ اپریل ۲۰۲۲ میلادی اتفاق افتاد، منتشر کرده و گفته‌اند که افغان‌های مهاجر در ایران از سوی سربازان آن کشور هتک حرمت می‌شوند.

Facebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-Post

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندودر پیوند به این تصویر نشان می‌دهد که کاربران هم‌زمان با نشر ادعای مبنی بر بد رفتاری سربازان ایرانی، یک تصویری قدیمی را همه‌گانی کرده‌اند. بر اساس یافته‌های ما از نشر این تصویر از سوی برخی از رسانه‌ها  بیش از ۵ سال سپری می‌شود.

در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی وبسایت‌های جی‌بی‌سی‌نیوز و المدینه هم‌زمان با نشر این تصویر گفته‌اند که شیعه‌ها یک گروگان سنی مذهب را مجبور کرده‌اند که یک پاپوش را به دهنش بگیرد. این وبسایت‌ها هم‌چنان تایید کرده‌اند که این تصویر در روز چهارشنبه، ۱۹ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی از سوی برخی از وبسایت‌های مربوط به شیعه‌ها منتشر شده است. در خبری که از سوی این دو وبسایت منتشر شد، هم‌چنان آمده است که هیچ جزییاتی در مورد زنده بودن و یا مرگ این اسیر در دسترس رسانه‌ها قرار ندارد.

JBCNewsAlmadenahnews
Archived-ReportArchived-Report

نتیجه‌گیری: در پی رویداد سو قصد به جان سه طلبه در حرم امام رضا(ع) و با ایجاد تنش‌ها میان ایرانیان و افغان‌های مهاجر در ایران، کاربران رسانه‌های اجتماعی با همه‌گانی کردن یک تصویر قدیمی از بدرفتاری سربازان ایرانی با مهاجرین افغان خبر داده‌اند.

Avatar

عنوان: بازنشر یک تصویر قدیمی به عنوان صحنه‌ی بدرفتاری با افغان‌های مهاجر در ایران

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *