استفاده از تصویر رییس جمهور غنی برای تبلیغات دروغین انترنتی در افغانستان

False Technology

تصویری که برای بازار گرم تبلیغات انترنی دست به دست می‌شود. شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان گفته‌اند که بر اساس حکم رییس جمهور غنی قیمت بسته‌های انترنتی در این کشور کاهش یافته‌است. این تصویر رییس جمهور غنی در حین امضای تکت پستی شاه امان الله خان به ثبت رسیده‌است.  

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از محمد اشرف غنی، رییس جمهور این کشور را منتشر کردند. آنان با نشر این تصویر گفته‌اند که رییس جمهور برای کاهش قیمت انترنت در افغانستان حکمی را صادر کرده‌است. کاربران هم‌چنان گفته‌اند که براساس دستور رییس جمهور غنی قیمت بسته‌های انترنی شبکه‌های مخابراتی در افغانستان کاهش پیدا کرده‌است. هم‌زمان با این ادعاها دیده می‌شود که فهرستی از بسته‌های انترنتی همراه با قیمت آنها نیز از سوی کاربران به نشر رسیده‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\12.04.2021\Claim.png

Facebook / Archived-Link

این تصویر در رده‌های زمانی متفاوت با ادعاهای کاهش قیمت بسته‌های انترنتی در افغانستان همراه بوده‌است. با این حال این تصویر رییس جمهور غنی در سال‌های قبل نیز با ادعاهای کاهش قیمت بسته‌های انترنتی در افغانستان از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده‌است. ‌هم‌زمان با نشر این تصویر، کاربران ادعا کرده‌اند که بر اساس حکم رییس جمهور غنی قیمت بسته‌های انترنتی شبکه‌های مخابراتی در افغانستان کاهش یافته‎است. در (7 مارچ 2021) این تصویر رییس جمهور از سوی صفحه‌ای فیس‌بوک سرای شهزاده تبادله اسعار خارجی نیز منتشر شده‌است. این صفحه با نشر تصویر رییس جمهور غنی نگاشت: ” رئیس مخابرات به امر رئیس جمهورغنی قیمت انترنت را فوق العاده پائین آورد“. تصویر رییس جمهور غنی و ادعای کاهش قیمت بسته‌های انترنتی در افغانستان که از سوی این صفحه به نشر رسید، عکس‌العمل‌های شمار زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی را برانگیخته‌است. شماری از کاربران آنرا اقدام نیک توصیف کرده و شماری هم آنرا شایعه، دروغ و تبلیغات خوانده‌اند.

از سوی دیگر، در (13 دسامبر 2020) کاربر دیگری هم‌چنان این تصویر رییس جمهور را نشر کرده‌است. وی با نشر این تصویر گفت: ” حالا از بسته‌های تخفیف یافته انترنت به مدت یک ماه استفاده کنید“.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\12.04.2021\Claim0.png

FacebookFacebook
Archived-Link

بررسی واقعیت: در مورد این تصویر محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان که از سوی شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی منتشر شده‌است، جستجو کردیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که این تصویر از جریان امضای تکت پستی شاه امان‌الله خان است که رییس جمهور غنی در مراسم گرامی‌داشت از صدمین سالگرد استقلال افغانستان این تکت پستی را امضا کرده‌است. در (24 آگست 2019) صفحه رسمی فیس‌بوک افغان پست این تصویر رییس جمهور غنی را منتشر کرده‌است. این صفحه با نشر تصویر رییس جمهور غنی گفته‌است که محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در مراسم گرامی‌داشت از صدمین سالگرد استقلال افغانستان قصر دارلامان را افتتاح کرده‌است. به نقل از این یادداشت، تکت پستی شاه امان الله خان نیز در این مراسم از سوی رییس جمهور به امضا رسیده‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\Fact.png

Facebook / Archived-Link

در همین حال، این تصویر از سوی وبسایت اداره افغان پست نیز منتشر شده‌است. وبسایت این اداره تصویر رییس جمهور غنی که در حین امضای تکت پستی شاه امان‌الله خان به ثبت رسیده‌است را در (25 آگست 2019) منتشر کرد. افغان پست هم‌زمان با نشر این تصویر رییس جمهور غنی را متعهد خوانده و گفته‌است که وی تکمیل کننده فصل ناتمام شاه امان‌الله خان است. در متنی که از سوی وبسایت این اداره همراه با تصویر رییس جمهور غنی نشر شد هم‌چنان آمده‌است که رییس جمهور غنی تکت پستی شاه امان الله خان را در لحظه‌های آغازین مراسم گرامی‌داشت از صدمین سالگرد استقلال افغانستان امضا کرده‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\12.04.2021\Fact.png

AfghanPost / Archived-Link

نتیجه‌گیری: کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویری از رییس جمهور غنی را منتشر کرده و گفته‌اند که وی دستور کاهش قیمت بسته‌های انترنتی را صادر کرده‌است. این تصویر از جریان امضای تکت پستی شاه امان‌الله خان است که در مراسم گرامی‌داشت از صدمین سالگرد استقلال افغانستان به ثبت رسیده‌است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *