تصویری از یک مخترع چینی که توانسته‌است با هواپیمای دست ساخته‌اش پرواز کند

False Technology

در تصویر مردی در کنار یک هواپیما؛ گفته شده‌است که این هواپیما دست ساخته‌ای این مرد ‌است. شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان نیز این تصویری را همه‌گانی کردند. آنان گفته‌اند که این هواپیما دست ساز یک مرد افغان است. و اما گزارش‌های نشر شده نشان می‌دهد که مخترع این هواپیما یک مرد چینی است، وی توانسته‌است که این هواپیما را در آسمان چین بلند کند. 

ادعا: مجموعه‌ای از تصویرهای مردی در حالی‌که یک هواپیما را به پرواز درآورده‌است همه‌گانی شد. گزارش‌های که در پیوند به این تصویرها به نشر رسیده‌است نشان می‌دهد که این مرد هواپیمایی را اختراع کرده‌است و وی نیز توانسته‌است که آنرا پرواز بدهد. با این حال شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان نیز این تصویرها را همه‌گانی کردند. در (10 اپریل 2021) کاربران با نشر این تصویرها گفته‌اند که یک تبعه افغانستان این هواپیما را اختراع کرده‌است. آنان هم‌چنان گفته‌اند که مخترع این هواپیما، دست سازش را در آسمان کابل پرواز داده‌است. کاربران هم‌زمان با نشر این تصویرها گفته‌اند: ” ذاكرحسين هزاره با طياره دست ساخته‌اش موفق به پرواز در شهر كابل گرديده است“. 
 

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\10.04.2021\Claim.png

Facebook / Archived-Link

در همین حال این تصویرها در (5 آگست 2016) هم‌چنان از سوی شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان نشر شده‌است. آنان نیز گفته‌اند که این هواپیما توسط یک مرد افغان اختراع شده و بر فضای کابل پرواز کرده‌است. در یادداشتی که از سوی این کاربران به نشر رسید نیز گفته شده‌است که ذاکرحسین هزاره با طیاره دست سازش در فضای کابل پرواز کرده‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\10.04.2021\Claim1.png

Facebook / Archived-Link

بررسی واقعیت: ما در مورد این مجموعه تصاویر با استفاده از موتورهای جستجوی تصویر به جستار پرداختیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که این ادعاها نادرست است و تصویرهای نشر شده از یک مرد چینی است. در سال 2016 این تصویرها با عنوان‌های مختلف از سوی شماری از رسانه‌ها منتشر شده‌است. سایت Alamy.com با نشر این تصویرها گفته‌است که ژی باوگانگ (Xie Baogang)، مرد 31 ساله چینی مخترع این هواپیما است و هواپیمایی که وی اختراع کرده‌است توانایی پرواز با سرعت حداکثر 200 کیلومتر در ساعت را دارد. به گفته‌ای این سایت، در (4 جون 2016) ژی باوگانگ (Xie Baogang) در صدد پرواز با این هوا پیما بوده‌است و وی توانسته‌است که با این هواپیما در آسمان آستان هبی (Hebei) که در شمال چین موقعیت دارد پرواز کند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\10.04.2021\Fact.png

Alamy.com / Archived-Link

از سوی دیگر در (6 جون 2016) سایت Hankookilbo.com نیز این تصویرها را همراه با عنوان “پرواز تک نفری شهروند 31 ساله چینی” به نشر رسانده‌است. این سایت هم‌زمان با نشر این تصویرها گفته‌است که ژی باوگانگ (Xie Baogang)، شهروند شهر شیجیاوژانگ (Shijiazhuang) که در آستان هبی (Hebei) در شمال چین موقعیت دارد، هواپیمای که قادر به حمل یک نفر است را ساخت. به گفته این سایت هواپیمای مذکور می‌تواند که 400 کیلومتر مسافت را با حداکثر سرعت 200 کیلومتر در ساعت پرواز کند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\10.04.2021\Fact0.png

Hankookilbo.com / Archived-Link

مردان چینی از کودکی هواپیما را دوست دارند؛ عنوانی که سایت Catdumb.com هم‌زمان با این تصویرها به نشر رسانیده‌است. این تصویرها در (8 جون 2016) از سوی Catdumb.com نیز به نشر رسید. این سایت داستان زنده‌گی و رویای که سازنده‌ای این هواپیما در کودکی داشته‌است را روایت کرده‌است. به نقل از این سایت آقای ژی باوگانگ (Xie Baogang) از کودکی رویای پرواز را داشته‌است و با وجود این که وی در زمینه‌ ساخت هواپیما آموزش ندیده‌است اما او توانست که با دست ساخته‌ای خودش پرواز کند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\10.04.2021\Fact2.png

Catdumb.com / Archived-Link

با این همه، صفحه‌ای فیس‌بوک Peolp`s Dail, China این تصویرها را در (6 جون 2016) هم‌چنان به نشر رسانیده‌است. یادداشتی که در پیوند به اختراع هواپیما توسط یک مرد چینی از سوی Peolp`s Dail, China به نشر رسید مورد استقبال شمار زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی قرار گرفته‌است. این صفحه نیز نگاشته‌است که ژی باوگانگ (Xie Baogang) هواپیمایی ساخته‌است که می تواند مسافت 400 کیلومتر را با سرعت 200 کیلومتر در ساعت طی کند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\10.04.2021\facebook.png

Facebook / Archived-Link

نتیجه‌گیری: تصویری از یک مرد چینی که توانسته‌است با هواپیمای دست ساخته‌اش پرواز کند به عنوان تصویر مخترع افغان به نشر رسید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *