تصویری از طبیعت هندوستان به عنوان تصویر طبیعت افغانستان منتشر شد

False International

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از یک حوضچه که در یک تپه‌ای سر سبز واقع شده است را منتشر کرده‌اند. کاربران با نشر این تصویر مدعی اند که این تصویر طبیعت ولایت نورستان افغانستان است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که تصویر نشر شده، تصویر طبیعت کشور هندوستان است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از یک برکه را منتشر کرده‌اند. این تصویر در (29 جون 2021) از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان به نشر رسیده است. در تصویر برکه‌ای مشاهده می‌شود که در یک تپه‌ای سر سبز واقع شده است. کاربران با نشر این تصویر ادعا کرده‌اند که تصویر نشر شده، تصویر طبیعت ولایت نورستان افغانستان است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\030.06.2021\Nuristan Province of Afghanistan.png

FacebookFacebookFacebook
Archived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که تصویر نشر شده، تصویر طبیعت منطقه دارچولای(Dharchula) هندوستان بوده و نشر این تصویر به عنوان طبیعت ولایت نورستان نادرست است. فاکت کریسیندو دریافته است که عکاس این تصویر فردی به اسم دامی‌نارش(Dhami Naresh) است. دامی‌نارش به فاکت کریسیندو تایید کرده است که وی این تصویر را از منطقه دارچولای(Dharchula) ایالت اوتاراخند(Uttarakhand) برداشته است.

در (25 دسامبر 2020) صفحه انستاگرام هیمالیا واشی(Himalaya vashi) نیز این تصویر را منتشر کرده است. هیمالیا واشی با نشر این تصویر موقعیت آن را پیتوراگره(Pithoragarh) ایالت اوتاراخند(Uttarakhand) بیان کرده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\030.06.2021\Pithoragarh-Uttarakhand.png

Himalaya_Vashi / Archived-Link

نتیجه‌گیری: تصویری از طبیعت پیتوراگره(Pithoragarh) ایالت اوتاراخند(Uttarakhand) به عنوان تصویر طبیعت ولایت نورستان منتشر شد.

Avatar

عنوان: تصویری از طبیعت هندوستان به عنوان تصویر طبیعت افغانستان منتشر شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *