تصویری از یک دریای بی‌آب اسپانیا به عنوان تصویر دریای خشکیده ایران منتشر شد

False International

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از یک دریای که رو به خشک شدن است را منتشر کرده‌اند. آنان با نشر این تصویر نگاشته‌اند که این تصویر بیان‌گر وضعیت دریای ایران سپس از اعمار بندهای آبی سلما و کمال خان در افغانستان است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که کاربران تصویر دریای اینترپیناس (Entrepenas) که در گوادالاخارا، اسپانیا واقع شده است را به عنوان تصویر یکی از دریاهای ایران منتشر کرده‌اند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویر دریای که رو به خشک شدن است را منتشر کرده‌اند. کاربران تصویر نشر شده را منسوب به دریای ایران دانسته و بیان کرده‌اند که این تصویر بیان‌گر وضعیت دریای ایران سپس از اعمار بندهای آبی سلما و کمال خان در افغانستان است. کاربران این تصویر را از 26 جولای 2021 میلادی به این‌سو همه‌گانی کرده‌اند.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\28.07.2021\The condition of the Iranian sea after the construction of Salma and Kamal Khan dams.png

FacebookFacebook
Archived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) با استفاده از موتورهای جستجوی تصاویر نشان می‌دهد که کاربران تصویری از دریای اینترپیناس (Entrepenas) که در گوادالاخارا، اسپانیا واقع شده است را به عنوان تصویر یکی از دریاهای ایران منتشر کرده‌اند.

وبسایت Thebusinessyear با نشر این تصویر از برنامه دولت اسپانیا برای تامین انرژی تا سال 2050 خبر داده است. این وبسایت در زیرنویس تصویر از خشک‌سالی شدید دریای اینترپیناس (Entrepenas) در گوادالاخارا، اسپانیا نگاشته است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\28.07.2021\Landscape of dry earth ground and viaduct, extreme drought in Entrepenas reservoir, in Guadalajara, Castilla, Spain.png

Thebusinessyear / Archived-Link

در همین حال، وبسایت Shutterstock نیز این تصویر را منتشر کرده است. در جزییاتی که از سوی این وبسایت هم‌زمان با این تصویر منتشر شد هم‌چنان گفته شده است که این تصویر چشم‌انداز زمین خشک و گذرگاه آب بوده و این تصویر خشک‌سالی شدید دریای اینترپیناس (Entrepenas) در گوادالاخارا، اسپانیا را نشان می‌دهد.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\28.07.2021\landscape of dry earth ground and viaduct, extreme drought in Entrepenas reservoir, in Guadalajara, Castilla, Spain Europe.png

Shutterstock / Archived-Link

نتیجه‌گیری: تصویری از دریای اینترپیناس (Entrepenas) اسپانیا به عنوان تصویر یکی از دریاهای ایران منتشر شد.

Avatar

عنوان: تصویری از یک دریای بی‌آب اسپانیا به عنوان تصویر دریای خشکیده ایران منتشر شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *