«تائوماتا» طولانی ترین اسم یک مکان در زیلاند جدید که بیش از 80 حرف دارد

International Partly False

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویر تابلوی را منتشر کرده‌اند که روی آن اسم یک مکان نگاشه شده است. در زیرنویس این تابلو آمده است که این مکان در آسترالیا موقعیت دارد.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو نشان می‌دهد که در این تابلو اسم تپه‌ای نگاشته شده است که در زیلاند جدید موقعیت دارد.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از یک تابلو را منتشر کرده‌اند. در این تابلو طولانی‌ترین اسم یک مکان تحریر شده است. کاربران این تصویر را در (16 جون 2021) منتشر کرده‌اند. در زیرنویس تصویر نشر شده آمده است که در این تابلو طولانی ترین نام یک مکان، متشکل از 85 حرف نگاشته شده است. در زیرنویس آن هم‌چنان گفته شده است که این مکان در آسترالیا موقعیت دارد.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\18.06.2021\The Longest Name of a place.png

Facebook / Archived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) در پیوند به این تصویر نشان می‌دهد که این مکان در زیلاند جدید موقعیت دارد. براساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo)، در تابلو طولانی‌ترین اسم یک مکان به زبان مائوری نگاشته شده و آن اسم یک تپه‌ در نیوزیلند است. ارتفاع این تپه به بیش از 300متر می‌رسد که بخاطر داشتن طولانی‌ترین نام مشهور شده است. اسم این تپه از 85 حرف الفبا تشکیل شده وبه همین دلیل یکی از رکوردارهای گینس است. اسم اختصاری این تپه تائوماتا بوده و مردم بیشتر به این اسم یاد می‌کنند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\18.06.2021\Longest Name of a place in the World.png

WorldAtlasDcard
Archived-LinkArchived-Link

نتیجه‌گیری: طولانی‌ترین اسم مکان از آن تپه‌ای است که در نیوزیلند جا گرفته است و مردم آن‌را تائوماتا صدا می‌زنند.

Avatar

عنوان: «تائوماتا» طولانی ترین اسم یک مکان در زیلاند جدید که بیش از 80 حرف دارد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Partly False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *