کاربران رسانه‌های اجتماعی از وقوع چندین انفجار در منطقه گردنه باغ بالای شهر کابل خبر داده‌اند

Misleading National

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی افغان از وقوع چندین انفجار در شهر کابل خبر داده‌اند. به نقل از کاربران در منطقه گردنه باغ بالا از مربوطات حوزه پنجم شهر کابل چندین انفجار پی در پی صورت گرفته است. آنان هم‌زمان با این خبر تصویری از جریان آتش‌سوزی یک ساختمان را نیز همه‌گانی کرده‌اند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو حاکی از آن است که کاربران هم‌زمان با نشر این خبر تصویر قدیمی از جریان آتش‌سوزی مهان‌خانه انترکانتیننتال را همه‌گانی کرده‌اند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از وقوع چندین انفجار در شهر کابل خبر داده‌اند. به نقل از کاربران در منطقه گردنه باغ بالا از مربوطات حوزه پنجم شهر کابل چندین انفجار پی در پی صورت گرفته است. آنان هم‌زمان با این خبر تصویری از جریان آتش‌سوزی یک ساختمان را نیز همه‌گانی کرده‌اند. این خبر و تصویر از 9 جنوری 2022 میلادی به این‌سو در صفحات رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. 

Facebook-Post / Archived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر حاکی از آن است که یک‌شنبه شب، ۱۹ جدی نیروهای طالبان با شماری از اختطاف‌گران در منطقه خوشحال‌خان در ناحیه پنجم شهر کابل درگیر شده‌اند. روزنامه ۸صبح در ۱۹ جدی سال ۱۴۰۰ هجری‌شمسی از درگیری شدید میان نیروهای طالبان با اختطاف‌گران در منطقه خوشحال‌خان در ناحیه پنجم شهر کابل خبر داده است. در خبر نشر شده به نقل از باشنده‌گان شهر کابل گفته شده است که شام‌گاه یک‌شنبه شب، ۱۹ جدی درگیری شدید میان نیروهای طالبان و شماری از اختطاف‌گران در منطقه خوشحال‌خان در ناحیه پنجم شهر کابل رخ داده است. در این خبر هم‌چنان آمده است که صدای تیراندازی و انفجار از محل درگیری شنیده شده و اما تاکنون نوعیت این انفجارها مشخص نشده است. 

8am / Archived-Link

از سوی دیگر یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به تصویری که هم‌زمان با این خبر از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی منتشر شد نیز نشان می‌دهد که کاربران تصویر قدیمی از جریان آتش‌سوزی مهمان‌خانه انترکانتیننتال را همه‌گانی کرده‌اند. وبسایت خبری الجزیره در ۲۱ جنوری ۲۰۱۸ میلادی هم‌زمان با نشر گزارشی از حمله بر مهمان‌خانه انترکانتیننتال این تصویر را نیز منتشر کرده است. در زیرنویس این تصویر آمده است که سپس از حمله بر مهمان‌خانه انترکانتیننتال در سال ۲۰۱۱ میلادی دود و آتش از آن مکان بلند شده است. 

Al-Jazeera / Archived-Link

نتیجه‌گیری: هم‌زمان با نشر خبر درگیری‌ها در ناحیه پنجم شهر کابل تصویر قدیمی از جریان آتش‌سوزی مهمان‌خانه انترکانتیننتال همه‌گانی شد.

Avatar

عنوان: کاربران رسانه‌های اجتماعی از وقوع چندین انفجار در منطقه گردنه باغ بالای شهر کابل خبر داده‌اند

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *