خبر وفات گلبدین حکمت‌یار با نشر یادداشتی از سوی پسرش رد شد

False Medical

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از درگذشت گلبدین حکمت‌یار، رهبر حزب اسلامی خبر داده‌اند. کاربران گفته‌اند که وی در یک بیمارستان در کشور ترکیه وفات کرده است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که پسر آقای حکمت‌یار با نشر یادداشتی خبر وفات پدرش را رد و  صحت او را خوب توصیف کرده است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از وفات گلبدین حکمت‌یار، رهبر حزب اسلامی خبر داده‌اند. این خبر از سوی کاربران در (19 جون 2021) منتشر شده است. به نقل از کاربران آقای حکمت‌یار در یک بیمارستان در ترکیه درگذشته است. کاربران هم‌چنان گفته‌اند که منابعی از کشور ترکیه خبر وفات وی را تایید کرده‌اند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\19.06.2021\Gulbuddin-Hekmatyar Passed Away.png

FacebookFacebookFacebook
Archived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که خبر وفات گلبدین حکمت‌یار با تایید شدن سلامتی وی از سوی نزدیکان و اقاربش رد شده است. فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) سپس از ارسال پیام به حبیب الرحمان، پسر گلبدین حکمت‌یار دریافته است که رهبر حزب اسلامی تاکنون (19 جون 2021) در قید حیات است.

در (19 جون 2021)، حبیب الرحمان حکمت‌یار سپس از همه‌گانی شدن خبر وفات گلبدین حکمت‌یار در برگه‌ای فیس‌بوکش نگاشت که صحت پدرش خوب است و او هیچ مشکل صحی ندارد. حبیب الرحمان هم‌چنان در این یادداشت خطاب به دنبال کننده‌گانش گفته است که آنان باید به خبر رسانه‌های معتبر ارزش بدهند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\19.06.2021\Habiburrahman Hekmatyar denied his father`s death.png

Facebook / Archived-Link

خبر درگذشت گلبدین حکمت‌یار در حالی از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی همه‌گانی شده است که در 16 جون سال روان میلادی، شماری از کاربران در رسانه‌های اجتماعی وی را آلوده به ویروس کرونا خواندند. سپس از منتشر شدن خبر ابتلای آقای حکمت‌یار به ویروس کرونا، نزدیکان وی و شماری از اعضای حزب اسلامی هم‌چنان با رد آن از سلامتی وی خبر داده‌اند.

نتیجه‌گیری: خبر درگذشت گلبدین حکمت‌یار با نشر یادداشتی مبنی بر سلامتی وی از سوی پسرش رد شده است.

Avatar

عنوان: خبر وفات گلبدین حکمت‌یار با نشر یادداشتی از سوی پسرش رد شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *