تصویر قدیمی از یک گردهمایی باشنده‌گان فاریاب به عنوان تصویر بسیج مردمی شمال افغانستان منتشر شد

Missing Context Security

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از یک گردهمایی را منتشر کرده‌اند. آنان با نشر این تصویر اذعان کرده‌اند که خیزش مردمی در شمال افغانستان علیه گروه طالبان شکل گرفته است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که تصویر نشر شده یک تصویر قدیمی بوده و این تصویر از سوی رسانه‌ها در حدود پنج سال قبل منتشر شده است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از یک گردهمایی را منتشر کرده‌اند. در این تصویر کسانی مشاهده می‌شود که سلاح‌های دست داشته‌ای شان را به رسم اعتراض بلند کرده‌اند. این تصویر از سوی کاربران در (21 جون 2021) به نشر رسیده است. آنان با نشر این تصویر اذعان کرده‌اند که مردم در شمال افغانستان علیه گروه طالبان بسیج شده‌اند. به نقل از کاربران هدف از چنین گردهمایی که از سوی مردم شکل گرفته است، ایستاده‌گی در مقابل طالبان و دفاع از جغرافیایی زیستی آنان خوانده شده است. کاربران هم‌چنان گفته‌اند که در ولایت‌های شمال افغانستان هزاران نفر با تشکیل خیزش‌های مردمی شعار ضد طالبانی سر داده‌اند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\21.06.2021\People Gathering a giants the Taliban.png

FacebookFacebookFacebook
Archived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که تصویر نشر شده قدیمی بوده و از نشر این تصویر از سوی رسانه‌ها چندین سال می‌گذرد.

در (3 نوامبر 2016)، این تصویر از سوی سلام‌تایمز با عنوان «قیام گسترده مردم فاریاب علیه طالبان» منتشر شده است. در گزارشی که از سوی این رسانه همراه با این تصویر منتشر شد، گفته شده است که ادامه جنایت‌ها از سوی طالبان خشم باشنده گان فاریاب را برانگیخته است و به همین دلیل مردم این ولایت در حمایت از نیروهای امنیتی، علیه گروه طالبان مسلح شده‌اند.

در زیر نویس تصویر نشر شده از سوی سلام‌تایمز آمده است: ” مردم ملکی در ماه میزان در میمنه، واقع در فاریاب تجمع کرده‌اند تا یک خیزش مردمی را علیه شبه‌نظامیان طالبان آغاز نمایند“. امتیاز این تصویر به شخص سلیمان داده شده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\21.06.2021\Faryab residents launch major uprising against Taliban.png

SalaamTimes / Archived-Link

نتیجه‌گیری: تصویر قدیمی از یک گردهمایی باشنده‌گان فاریاب در اعتراض به جنایت‌های طالبان به عنوان تصویر بسیج مردمی شمال افغانستان منتشر شد.

Avatar

عنوان: تصویر قدیمی از یک گردهمایی باشنده‌گان فاریاب به عنوان تصویر بسیج مردمی شمال افغانستان منتشر شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Missing Context

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *