رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که طالبان کنترل ولسوالی المار در ولایت فاریاب را به دست گرفته‌اند

False Terrorism
برخی از رسانه‌ها در افغانستان گزارش دادند که ولسوالی المار ولایت فاریاب در اداره طالبان درامده است. در گزارشی که این رسانه‌ها به نشر رسانیده‌اند، گفته شده‌است که این ولسوالی از اداره نظامیان افغان خارج شده‌است.
 

ادعا: در 11 مارچ 2021 شماری از رسانه‌ها در افغانستان گزارش دادند که ولسوالی المار ولایت فاریاب از اداره نظامیان افغان خارج شد، به گفته آنان طالبان اداره این ولسوالی را بدست گرفته‌است. در گزارش که رسانه‌ها به نشر رسانیده‌اند، گفته شده که 50 نظامی افغان در این ولسوالی از یک هفته به این‌سو در محاصره طالبان قرار داشته‌اند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\claim.png

Twitter Facebook
Archive Archive

بررسی واقعیت: براساس خبرنامه‌ای که وزارت دفاع ملی افغانستان به نشر رسانید این گزارش‌ها بی‌اساس خوانده شده‌است. وزارت دفاع ملی افغانستان، گزارش‌های مبنی بر تسلط طالبان در این ولسوالی را رد کرد و گفته‌است که نیروهای دفاعی و امنیتی بر طالبان در ولسوالی المار ولایت فاریاب عملیات کرده‌است. هم‌چنان در این خبرنامه گفته شده‌است که یکی از پوسته‌های نظامیان که در محاصره طالبان بود نیز آزاد شده‌است. از سوی دیگر مقام ولایت فاریاب با نشر خبرنامه‌ای هم‌چنان سقوط این ولسوالی را رد می‌کند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\11.03.2021\Fact.png

Facebook Ministry of Defense – وزارت دفاع ملی
Archive Archive

استنتاج: گزارش‌های نشر شده مبتنی بر سقوط ولسوالی المار بدست طالبان نادرست است، وزارت دفاع ملی و مقام ولایت فاریاب این گزارش‌ها را رد کردند و از حاکمیت نظامیان افغان در این ولسوالی خبر داده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *