بازتاب ویدیوی جشنواره گانش‌چاتورتی در افغانستان به عنوان ویدیوی بیزاری مردم هند از پرستش تندیس این خدا

False International

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان ویدیوی را همه‌گانی کردند. در این ویدیو دیده می‌شود که مردم تندیس‌های یک خدا را در آب می‌اندازند. کاربران با نشر این ویدیو گفته‌اند که مردم در هندوستان از پرستش وی دست کشیده‌اند. ما دریافتیم که این ویدیو قدیمی بوده و نشان می‌دهد که این ویدیو در ختم یک جشنواره در هند ثبت شده است.

ادعا: در (3 می 2021) شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان یک ویدیو را منتشر کردند. در این ویدیو دیده می‌شود که مردم تندیس‌های یک خدا را در آب می‌اندازند. در ویدیو هم‌چنان مشاهده می‌شود که سر این خدا از گونه‌ای فیل بوده و باقی اعضای بدنش مانند بدن یک انسان است. کاربران، این ویدیو را به بحران ویروس‌کرونا در هند نسبت داده‌اند. به نقل از کاربران این خدا نتوانسته است که پیروانش را در مقابل ویروس‌کرونا محافظت کند و مردم به علت ناتوانی وی، از پرستش این خدا دست کشیده‌اند.

 

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\03.05.2021\Claim.png

Facebook / Archived-Video

بررسی واقعیت: کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان ویدیوی از یک جشنواره در هند را به بحران کرونا و ترک پرستش تندیس گانش‌چاتورتی نسبت داده‌اند. ما در پیوند به این ویدیو تحقیق کردیم، دریافتیم که ویدیوی نشر شده از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان یک ویدیوی قدیمی است که از جریان جشنواره گانش‌چاتورتی در هند ثبت شده است. این جشنواره بیشتر در آستان‌های ماهاراشترا و اندراپرادش برگزار می‌گردد. 

در (20 آگست 2020) هندوستان‌تایمز مطلبی را راجع به جشنواره گانش‌چاتورتی منتشر کرده است. به نقل از هندوستان‌تایمز، این جشنواره همه ساله در هندوستان به مناسبت تولد گانشا، خدای شروع جدید و تازه برگزار می‌شود. گانشا نمادی از خرد، سفر، تجارت و خوش‌اقبالی در میان مردم هند شناخته می‌شود و در افسانه‌های مردم هند داستان گانشا روایت به‌خصوص خودش را دارد.

این جشنواره برای 10 روز در میان مردم هند دوام می‌کند و سپس از آن تندیس این خدا در آب انداخته می‌شود. مردم بر این باور اند که با ختم شدن این جشنواره همه نگرانی‌های آنان نیز برطرف می‌شود و برگزاری این جشنواره برای آنان برکت به بار می‌آورد. تندیس‌های که در این جشنواره مورد استفاده قرار می‌گیرند از موادی ساخته می‌شوند که به راحتی در آب حل شوند. به نقل از یادداشتی که از سوی هندوستان‌تایمز در این مورد منتشر شد، گفته شده است که از سال 2015 به این سو از ذرات و پودر سبزیجات در ساخت این تندیس‌ها به کار رفته است که به راحتی در آب حل می شوند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\03.05.2021\Fact.png

HindustanTimes / Archive-Link

از سوی دیگر، ویدیوی که از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان منتشر شد یک ویدیوی قدیمی است. این ویدیو در (3 اکتبر 2015) از سوی یک چینل در یوتیوب بارگذاری شده است. در این ویدیو دیده می‌شود که تندیس‌های گانش‌چاتورتی سپس از ختم جشنواره در آب دریا انداخته می‌شوند. در این ویدیو شماری از پیروان گانش‌چاتورتی و نظامیان هندی نیز دیده می‌شوند که با همکاری هم‎دیگر این تندیس‌ها را در آب می‌اندازند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\03.05.2021\Fact0.png

Archived-Video / YouTube

نتیجه‌گیری: ویدیوی از جشنواره گانش‌چاتورتی به عنوان ویدیوی ترک پرستش این خدا از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان منتشر شد. کاربران در افغانستان هم‌چنان گفته‌اند که وی نتوانسته است از پیروانش در مقابل ویروس‌کرونا محافظت کند و آنان دیگر این خدا را عبادت نمی‌کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *