کاربران رسانه‌های اجتماعی افغان از برافراشته شدن پرچم جبهه مقاومت ملی در چوک شهر پلخمری در عصر حاکمیت طالبان خبر داده‌اند

False National

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی افغان با نشر تصویری از برافراشته شدن پرچم جبهه مقاومت ملی در چوک شهر پلخمری ولایت بغلان خبر داده‌اند. در یادداشت‌های کاربران آمده است که پرچم طالبان از چوک شهر پلخمری پایین آورده شده و به جای آن پرچم جبهه مقاومت ملی افغانستان در چوک آن شهر افراشته شده است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به تصویر نشر شده حاکی از آن است که کاربران یک تصویر قدیمی را منتشر کرده‌اند. 

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با نشر تصویری از برافراشته شدن پرچم جبهه مقاومت ملی در چوک شهر پلخمری ولایت بغلان خبر داده‌اند. در یادداشت‌های کاربران آمده است که پرچم طالبان از چوک شهر پلخمری پایین آورده شده و به جای آن پرچم جبهه مقاومت ملی افغانستان در چوک آن شهر افراشته شده است. این تصویر و ادعا از ۱۴ جنوری ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو در صفحات رسانه‌های اجتماعی همه‌گانی شده‌اند.

Facebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این ادعا حاکی از آن است که کاربران هم‌زمان با نشر یک ادعای نادرست هم‌چنان یک تصویر قدیمی را منتشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو طالبان سپس از تصرف شهر پلخمری پرچم و تصویرهای نصب شده از چوک آن شهر را برچیده و پرچم خودشان را افراشته‌اند. در ۱۲ آگست ۲۰۲۱ میلادی وبسایت News24ua با نشر گزارشی در پیوند به سقوط ولایت‌ها و ولسوالی‌های افغانستان، تصویری از شهر پلخمری را نیز منتشر کرده است. به نظر می‌رسد که این تصویر سپس از سقوط شهر پلخمری گرفته شده است. در این تصویر مشاهده می‌شود که دیگر در چوک شهر پلخمری از پرچم و تصویرهای قبلی چیزی باقی نمانده است و طالبان بر فراز آن پرچم خود شان را افراشته اند.

 News24ua / Archived-Link

نتیجه‌گیری: کاربران رسانه‌های اجتماعی افغان با نشر یک تصویر قدیمی از افراشته شدن پرچم جبهه مقاومت ملی افغانستان در شهر پلخمری ولایت بغلان در حالی می‌نگارند که بیش از ۴ ماه از حاکم شدن گروه طالبان در افغانستان سپری می‌شود.

Avatar

عنوان: کاربران رسانه‌های اجتماعی افغان از برافراشته شدن پرچم جبهه مقاومت ملی در چوک شهر پلخمری در عصر حاکمیت طالبان خبر داده‌اند

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *