از چاه شفشاون تا به چاه زابل؛ تصویر از رایان و اما روایت از حیدر

International Missing Context

شماری از رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر تصویری از یک کودک گیر مانده در داخل یک چاه از عملیات موفقیت‌آمیز بیرون کشیدن حیدر، کودک زابلی از چاه خبر داده‌اند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این تصویر حاکی از آن است که رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویر رایان،‌ کودک پنج ساله‌ی مراکشی که چندی پیش در روستای ایغران در آستان شفشاون به داخل یک چاه سقوط کرده بود را بازنشر کرده‌اند.

ادعا: شماری از رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر تصویری از یک کودک گیر مانده در داخل یک چاه از عملیات موفقیت‌آمیز بیرون کشیدن حیدر، کودک زابلی از چاه خبر داده‌اند. آنان به نقل از خبرنگار دولتی باختر گفته‌اند که نیروهای شامل عملیات نجات موفق شده‌اند که حیدر را از داخل چاه بیرون آورند. در خبر هم‌چنان آمده است که حیدر زیر مراقبت جدی داکتران قرار دارد. این تصویر و خبر از ۱۸ فبروری ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو همه‌گانی شده‌اند. 

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-LinkArchived-Link

در ۱۸ فبروری ۲۰۲۲ میلادی، آریانانیوز این تصویر و خبر را در صفحه‌ی تویترش هم‌چنان همه‌گانی کرده است.

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این تصویر حاکی از آن است که رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویر رایان،‌ کودک پنج ساله‌ی مراکشی که چندی پیش در روستای ایغران در آستان شفشاون به داخل یک چاه سقوط کرده بود را بازنشر کرده‌اند.

در ۳ فبروری ۲۰۲۲ میلادی، وبسایت Moroccolatestnews با نشر این تصویر گزارش داده است که تلاش‌ها برای نجات جان رایان، کودک پنج ساله‌ی مراکشی که در روستای ایغران، بخشی از تاموروت در آستان شفشاون به داخل یک چاه سقوط کرده است، ادامه دارد. به نقل از این گزارش چاهی که رایان در آن سقوط کرده است، ۳۲ متر عمق دارد. در این گزارش آمده است که نیروهای عملیاتی موازی به آن چاه بیش از ۱۹ متر را جهت نجات جان رایان حفر کرده‌اند.

Moroccolatestnews / Archived-Link

از سوی دیگر، در ۵ فبروری ۲۰۲۲ میلادی وبسایت Nieuwsblad هم‌چنان با نشر این تصویر گزارش داده است که امدادگران مراکشی تنها چندین سانتی متر با رایان، کودکی که روز سه‌شنبه به داخل یک چاه سقوط کرد، فاصله دارند. در این گزارش آمده است که رایان پنج سال سن دارد و بعد از ظهر روز سه‌شنبه در عمق یک چاه ۳۲ متری سقوط کرده است. به نقل از این گزارش قطر چاهی که رایان در آن سقوط کرده ۴۵ سانتی متر است و باریکی چاه مانع از پایین شدن امداد گران به داخل آن شده است. گزارش تایید می‌کند که آب و اکسیجن از طریق یک لوله به رایان رسانیده شده است.

Nieuwsblad / Archived-Link

نتیجه‌گیری: رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان هم‌زمان با نشر خبر بیرون کشیدن حیدر، کودک زابلی از داخل چاه تصویری از یک کودک مراکشی را همه‌گانی کرده‌اند.

Avatar

عنوان: از چاه شفشاون تا به چاه زابل؛ تصویر از رایان و اما روایت از حیدر

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Missing Context

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *