خبر ابتلای گلبدین حکمت‌یار به ویروس کرونا تکذیب شد

False Medical

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از ابتلای گلبدین حکمت‌یار، رهبر حزب اسلامی به ویروس کرونا خبر داده‌اند. کاربران هم‌چنان وضعیت صحی وی را وخیم توصیف کرده‌اند.

با این حال نزدیکان و شماری از اعضای حزب اسلامی خبر ابتلای گلبدین حکمت‌یار به ویروس کرونا را رد کرده و وضعیت صحی وی را خوب توصیف کرده‌اند.

ادعا: شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان از آلوده شدن گلبدین حکمت‌یار، رهبر حزب اسلامی به ویروس کرونا خبر داده‌اند. این خبر از سوی کاربران در (16 جون 2021) به نشر رسیده است. به نقل از کاربران رسانه‌های اجتماعی، نتیجه ارزیابی ویروس کرونا در بدن آقای حکمت‌یار مثبت اعلام شده است. کاربران هم‌چنان وضعیت صحی رهبر حزب اسلامی را وخیم توصیف کرده‌اند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\17.06.2021\Gulbuddin Hekmatyar has been infected with the corona virus.png

FacebookFacebookFacebook
Archived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) در پیوند به این خبر نشان می‌دهد که نزدیکان و شماری از اعضای حزب اسلامی، آلوده شدن گلبدین حکمت‌یار به ویروس کرونا را رد کرده اند.

سپس از نشر خبر ابتلای آقای حکمت‌یار به ویروس کرونا، حبیب الرحمان حکمت‌یار پسر بزرگ وی در پیوند به این خبر واکنش نشان داد. در (16 جون 2021)، حبیب الرحمان حکمت‌یار در برگه‌ای فیس‌بوکش نوشته است که صحت پدر وی خوب و مثبت بودن آزمایش کرونای رهبر حزب اسلامی نادرست است. در یادداشت که از سوی حبیب الرحمان حکمت‌یار منتشر شد، آمده است: ” خبر مثبت بودن تست کرونای پدرم غلط است،  در صحت کامل بسر می‌برند و هیچ مشکل صحی ندارند“.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\17.06.2021\Habiburrahman Hekmatyar.png

Facebook / Archived-Link

در همین حال، کابل‌نیوز نیز گزارش داده است که خبر آلوده شدن گلبدین حکمت‌یار به ویروس کرونا صحت ندارد. در خبری که از سوی کابل‌نیوز در (16 جون 2021) به نشر رسید، آمده است که همایون جریر، عضو رهبری شورای حزب اسلامی خبر مبنی بر آلوده شدن گلبدین حکمت‌یار به ویروس کرونا را رد کرده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\17.06.2021\Kabul News.png

Facebook / Archived-Link

نتیجه‌گیری: نزدیکان گلبدین حکمت‌یار صحت‌مندی وی را تایید و خبر ابتلایش به ویروس کرونا را رد کرده‌اند.

Avatar

عنوان: خبر ابتلای گلبدین حکمت‌یار به ویروس کرونا تکذیب شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *