در پی ادعای خارج شدن اداره ولسوالی شینواری پروان از نزد طالبان چندین تصویر نظامیان حکومت پیشین بازنشر شد

False Security

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با نشر چندین تصویر نیروهای نظامی ادعا کرده‌اند که ولسوالی شینواری ولایت پروان از اداره طالبان خارج شده است. در ادعاهای کاربران گفته شده است که نیروهای جبهه مقاومت اداره این ولسوالی را به‌دست گرفته است.

یافته‌های تحقیق فاکت‌کریسیند در پیوند به این ادعا و تصاویر نشر شده نشان می‌دهد که کاربران هم‌زمان با نشر تصویرهای نظامیان حکومت پیشین ادعای را منتشر کرده‌اند که تاکنون از سوی منابع معتبر تایید نشده است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان هم‌زمان با نشر چندین تصویری که در آنها نیروهای نظامی مشاهده می‌شوند ادعا کرده‌اند که ولسوالی شینواری ولایت پروان از اداره طالبان خارج شده است. به نقل از کاربران اداره این ولسوالی را نیروهای جبهه مقاومت به‌دست گرفته است. کاربران رسانه‌های اجتماعی این تصاویر و ادعاها را از 12 اکتوبر 2021 میلادی به این سو همه‌گانی کرده‌اند. 

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\13.Oct.2021\Claims .png

Facebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-link

بررسی واقعیت: یافته‌های تحقیق فاکت‌کریسیندو در پیوند به ادعای تصرف ولسوالی شینواری ولایت پروان از سوی نیروهای جبهه مقاومت نشان می‌دهد که سپس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان  ولسوالی شینواری ولایت پروان از اداره گروه طالبان خارج نشده است. فاکت‌کریسیندو در تماس با خبرنگاری در افغانستان دریافته است که تاکنون هیچ منبع معتبری این ادعا را تایید نکرده است.

در همین حال، فاکت‌کریسیندو با استفاده از موتورهای جستجوی تصاویر نیز دریافته است که کاربران تصویرهای نظامیان حکومت پیشین افغانستان را هم‌زمان با این ادعا منتشر کرده‌اند.

تصویرهای را که کاربران رسانه‌های اجتماعی بازنشر کرده‌اند برای بار نخست در 30 جون 2021 میلادی منتشر شده‌اند. این تصویرها سپس از بازپس‌گیری ولسوالی شینواری ولایت پروان از نزد طالبان همه‌گانی شده‌اند.

فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی حکومت پیشین افغانستان در تویتی با نشر این تصویرها در 30 جون 2021 میلادی از بازپس‌گیری ولسوالی شینواری ولایت پروان خبر داده است. به نقل از وی در نتیجه عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی سابق و بسیج مردمی در آن ولسوالی به گروه طالبان تلفات سنگینی وارد شده است.

از سوی دیگر در 30 جون 2021 میلادی صدای‌آمریکا دری هم‌چنان از بازپس‌گیری ولسوالی شینواری ولایت پروان خبر داده است. در این خبر گفته شده است که نیروهای امنیتی افغان صبح روز چهارشنبه، 30 جون 2021 میلادی ولسوالی شینواری ولایت پروان را دوباره تصرف کرده است. هم‌زمان با این خبر صدای‌آمریکا دری یکی از تصویرهای را منتشر کرده که در این اواخر از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی بازنشر شده است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\13.Oct.2021\ولسوالی-شینواری-پروان-از-تصرف-طالبان-بیرون-شد-–-مقام__ها.png

DariVOA / Archived-Link

نتیجه‌گیری:  کاربران رسانه‌های اجتماعی هم‌زمان با بازنشر تصویرهای نظامیان حکومت پیشین افغانستان ادعا کرده‌اند که نیروهای جبهه مقاومت ولسوالی شینواری ولایت پروان را از زیر اداره طالبان خارج ساخته است.

Avatar

عنوان: در پی ادعای خارج شدن اداره ولسوالی شینواری پروان از نزد طالبان چندین تصویر نظامیان حکومت پیشین بازنشر شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *