تصویرهای یک موجود افسانه‌ای در رسانه‌های اجتماعی به عنوان تصویرهای یک حیوان حقیقی بازتاب یافت

False International

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با نشر تصویرهای یک قوچ ادعا کرده‌اند که این حیوان در سودان جنوبی با چهار چشم و چهار شاخ متولد شده است. آنان از این قوچ به عنوان یکی از عجایب خلقت نام برده‌اند.

یافته‌های تحقیق فاکت‌کریسیند در این زمنیه نشان می‌دهد که کاربران تصویرهای آکربلتز (Akerbeltz)، یکی از موجودات افسانه‌ای اساطیر باسک در شمال اسپانیا را منتشر کرده‌اند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با نشر تصویرهای از یک قوچ ادعا کرده‌اند که این حیوان در سودان جنوبی با چهار چشم و چهار شاخ متولد شده است. کاربران از آن به عنوان یکی از عجایب خلقت نام برده‌اند. این تصویرها در رده‌های زمانی متفاوت از سوی کاربران منتشر شده است و اما از 14 اکتوبر 2021 میلادی به این‌سو هم‌چنان از سوی کاربران بازتاب یافته است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\18.Oct.2021\Claim Photo.png

Facebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این تصویرها نشان می‌دهد که کاربران تصویرهای از یک موجود افسانه‌ای را زیر عنوان یک حیوان حقیقی منتشر کرده‌اند. در گذشته شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در سایر کشورها نیز این ادعا و تصویرها را منتشر کرده‌اند. بررسی فاکت‌کریسیندو در پیوند به این ادعاها که در 24 جون 2020 صورت گرفته است نشان می‌دهد که این تصویرها از یک عروسک افسانه‌ای است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\18.Oct.2021\Factcrescendo-Sri-Lanka.png

برای ادامه این مطلب که به زبان سینهالی (Sinhala) نگارش شده است وارد پیوند زیر شوید:

Factcrescendo-Srilanka

در همین حال صفحه اینستاگرام Fuegofatuoart با نشر این تصویرها در 12 اکتوبر 2019 از آن به عنوان آکربلتز (Akerbeltz)، یک موجود افسانه‌ای از اساطیر باسک شمال اسپانیا نام برده است. در پیوند به این موجود افسانه‌ای هم‌چنان گفته شده است که برداشت مردم از آکربلتز در اصل به عنوان محافظ طبیعت و حیوانات بوده است. در این یادداشت آمده که دین مسیحیت آکربلتز را به علت این‌که با جادوگران پیوند داشته است موجودات شیطانی می‌پندارد. 

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\18.Oct.2021\Fuego-Fatuo baby-Akerbeltz.png

Fuegofatuoart / Archived-Link

نتیجه‌گیری:  کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویرهای آکربلتز (Akerbeltz)، موجود افسانه‌ای اساطیر باسک در شمال اسپانیا را بازنشر کرده و گفته‌اند که این موجود در سودان جنوبی متولد شده است.

Avatar

عنوان: تصویرهای یک موجود افسانه‌ای در رسانه‌های اجتماعی به عنوان تصویرهای یک حیوان حقیقی بازتاب یافت

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *