رسانه‌های اجمتاعی؛ هم‌زمان با یورش نظامی روسیه به اوکراین یک ویدیو قدیمی از رژه نظامیان روسی همه‌گانی شد

International Misleading

هم‌زمان با یورش نظامی روسیه به اوکراین شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر یک ویدیو مدعی شده‌اند که طیاره‌های جنگی روسیه بر فراز آسمان اوکراین پرواز کرده‌اند. در ویدیوی نشر شده، چندین فروند هواپیمای جنگی مشاهده می‌شوند که به صورت گروهی در حرکت اند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به ویدیوی نشر شده نشان می‌دهد که کاربران یک ویدیوی قدیمی از جریان رژه نظامیان روسی را بازنشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو این ویدیو هیچ ربطی با جنگ روسیه و اوکراین ندارد.

ادعا: هم‌زمان با یورش نظامی روسیه به اوکراین شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر یک ویدیو مدعی شده‌اند که طیاره‌های جنگی روسیه بر فراز آسمان اوکراین پرواز کرده‌اند. در ویدیوی نشر شده، چندین فروند هواپیمای جنگی مشاهده می‌شوند که به صورت گروهی در حرکت اند. این ویدیو از ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی به این در صفحات رسانه‌های اجتماعی همه‌گانی شده است.

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-ImageArchived-ImageArchived-ImageArchived-Image
Archived-Video

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به ویدیوی نشر شده با استفاده از موتورهای جستجوی تصاویر نشان می‌دهد که کاربران یک ویدیوی قدیمی از جریان رژه نظامیان روسی را بازنشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو این ویدیو هیچ ربطی با جنگ روسیه و اوکراین ندارد. برخی از رسانه‌ها و کاربران یوتیوب این ویدیو را در سال‌های گذشته منتشر کرده‌اند که در ادامه این بررسی واقعیت به اشتراک گذاشته شده‌اند.

 در ۴ می ۲۰۲۰ میلادی، این ویدیو از سوی یک کاربر در یوتیوب بارگذاری شده است. در شرح این ویدیوی گفته شده است که این رژه در ۴ می ۲۰۲۰ میلادی بر فراز آسمان شهر توشینو روسیه انجام شده است.

از سوی دیگر، در ۴ می ۲۰۲۰ میلادی، این ویدیو از سوی کانال مسکوتایمز نیز بارگذاری شده است. مسکوتایمز در شرح این ویدیو گفته است که هواپیماهای نظامی بر فراز مسکو در روز پیروزی به پرواز درآمده‌اند. این رسانه هم‌چنان گفته است که در آن روز ۷۴ هواپیما و بالگرد نظامی روسیه به مناسبت جشن روز پیروزی آن کشور رژه رفته‌اند.

نتیجه‌گیری: در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، کاربران رسانه‌های اجتماعی یک ویدیوی قدیمی را منتشر کرده و گفته‌اند که طیاره‌های جنگی روسیه بر فراز آسمان اوکراین پرواز کرده‌اند.

Avatar

عنوان: رسانه‌های اجمتاعی؛ هم‌زمان با یورش نظامی روسیه به اوکراین یک ویدیو قدیمی از رژه نظامیان روسی همه‌گانی شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *