در پی زمین لرزه‌ای صبح روز پنج‌شنبه در پاکستان تصویری از یک زمین لرزه‌ای پیشین بازنشر شد

International Partly False

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان خبری را در پیوند به زمین لرزه‌ای صبح روز پنج‌شنبه، 7 اکتوبر 2021 بلوچستان پاکستان منتشر کرده‌اند. آنان هم‌زمان با نشر این خبر تصویری که حاکی از فرو رفته‌گی زمین در اثر زمین لرزه است را نیز منتشر کرده‌اند.

یافته‌های تحقیق فاکت‌کریسیند در پیوند به تصویر نشر شده نشان می‌دهد که کاربران تصویری از یک زمین لرزه‌ای را منتشر کرده‌اند که از وقوع آن در حدود دوسال سپری می‌شود.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان خبری را در پیوند به زمین لرزه‌ای صبح روز پنج‌شنبه، 7 اکتوبر 2021 بلوچستان پاکستان منتشر کرده‌اند. آنان هم‌زمان با نشر این خبر تصویری از یک جاده که در اثر زمین لرزه تخریب شده است را نیز منتشر کرده‌اند. در تصویری که از سوی کاربران منتشر شده است فرو رفته‌گی‌های عمیق و بزرگی مشاهده می‌شوند که روایت‌گر زمین لرزه‌ای شدید است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\07.Oct.2021\collage.png

Facebook-PostFacebook-Post
Archived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این تصویر نشر شده نشان میدهد که کاربران هم‌زمان با نشر خبر زمین لرزه‌ای که در بلوچستان پاکستان صبح روز پنج‌شنبه، 7 اکتوبر 2021 رخ داده است، تصویری از یک زمین لرزه‌ای پیشین را منتشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو تصویر نشر شده از زمین لرزه میرپور واقع در کشمیر است که در سال 2019 میلادی در این منطقه به شدت 5.8 درجه ریشتر به‌وقوع پیوسته بود.

در 25 سپتامبر 2019 وبسایت دنیانیوز از وقوع یک زمین لرزه در منطقه میرپور واقع در کشمیر خبر داده است. این وبسایت هم‌زمان با نشر این خبر شماری از تصویرهای خسارات به‌جا مانده ناشی از این زمین لرزه را نیز منتشر کرد. در میان تصویرهای نشر شده، تصویری که در 7 اکتوبر 2021 از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی منتشر شد نیز مشاهده می‌شود. 

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\07.Oct.2021\Mirpur Earthquake.png

DunyaNews / Archived-Link

نتیجه‌گیری: هم‌زمان با انتشار خبر زمین لرزه صبح روز پنج‌شنبه، 7 اکتوبر 2021 میلادی تصویری از زمین لرزه‌ای قبلی میرپور کشمیر همه‌گانی شد.

Avatar

عنوان: در پی زمین لرزه‌ای صبح روز پنج‌شنبه در پاکستان تصویری از یک زمین لرزه‌ای پیشین بازنشر شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Partly False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *