تصویری از بقایای انفجار صبح چهارشنبه به عنوان تصویر بقایای انفجار سه‌شنبه شب شیرپور منتشر شد

False Terrorism

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر تصویری از بقایای یک انفجار ادعا کرده‌اند که این تصویر از حمله انفجاری است که سه‌شنبه شب، 3 آگست 2021 در شیرپور کابل رخ داده است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که این تصویر حاکی از وسایلی است که از اثر انفجار صبح چهارشنبه، 4 آگست سال روان میلادی تخریب شده و به‌جا مانده‌اند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از بقایای یک انفجار را منتشر کرده‌اند. در این تصویر وسایلی مشاهده می‌شود که از اثر انفجار تخریب شده و به‌جا مانده‌اند. کاربران تصویر نشر شده را تصویر بقایای حمله انفجاری عنوان کرده‌اند که در 3 آگست 2021 میلادی در منطقه شیرپور شهر کابل رخ داد. این تصویر در 4 آگست سال روان میلادی از سوی کاربران همه‌گانی شده است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\04.08.2021\Shirpoor explosive attack.png

FacebookFacebookFacebookFacebookFacebookFacebook
Archived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو (Factcrescendo) با استفاده از ابزارهای جستجوی تصاویر نشان می‌دهد که تصویر نشر شده، تصویری از بقایای انفجار صبح چهارشنبه، 4 آگست 2021 میلادی است. این انفجار ناشی از یک حلقه ماین بوده و حوالی ساعت 8 صبح در ناحیه دهم شهر کابل رخ داده است. شماری از رسانه‌ها در افغانستان نیز با نشر این تصویر از این رویداد خبر داده‌اند.

بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو، آریانا‌نیوز با نشر این تصویر به روز چهارشنبه، 4 آگست 2021 میلادی به نقل از پولیس کابل خبر داده است که حوالی ساعت 08:15 صبح روز چهارشنبه در ساحه بلاک‌های هوایی واقع در ناحیه دهم شهر کابل  یک حلقه ماین انفجار کرده است. بر اساس خبر نشر شده از سوی آریانا‌نیوز در نتیجه این انفجار دونفر زخمی شده است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\04.08.2021\Ariana News Report.png

Ariana-News / Archived-Link

از سوی دیگر، کابل‌نیوز هم‌چنان با نشر این تصویر از انفجار صبح روز چهارشنبه، 4 آگست 2021 میلادی در ناحیه دهم شهر کابل خبر داده است. بر اساس خبر نشر شده این انفجار ناشی از ماین کنار جاده بوده و کابل‌نیوز تایید کرده است که دو نفر از اثر این انفجار زخمی شده است.

ارزیابی تصویر: در تصویری که از سوی کاربران به عنوان تصویر بقایای حمله انفجاری منطقه شیرپور شهر کابل منتشر شد، وسایل نقلیه‌ای مشاهده می‌شود که از اثر انفجار تخریب شده و به‌جا مانده‌اند. در همین حال، در بخشی از این تصویر چند نفری مشاهده می‌شود که در معرض نور آفتاب قرار دارند و نور آفتاب روایت‌گر ساعاتی از روز می‌باشد. با خوانش ادعاهای کاربران و با دقت به تصویر نشر شده به این نتیجه می‌توان دست یافت که این تصویر مرتبط به حمله انفجاری سه‌شنبه شب نبوده و حمله انفجاری شیرپور در شب هنگام صورت گرفته است. شماری از رسانه‌ها هم‌چنان گزارش داده‌اند که حمله انفجاری در منطقه شیرپور شهر کابل در سه‌شنبه شب، 3 آگست 2021 میلادی و در حوالی ساعت 8 شب انجام شده است.

این در حالی است که شهر کابل در سه‌شنبه شب، 3 آگست 2021 میلادی گواه یک رویداد انفجاری بود. این حمله انفجاری با استفاده از یک موتر بمب‌گذاری شده در حوالی ساعت 8:00 شب انجام شده است. به نقل از رسانه‌ها این حمله بر خانه بسم‌الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان در منطقه شیرپور از مربوطات ناحیه دهم شهر کابل صورت گرفته است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\04.08.2021\8am Report.png

 8am / Archived-Link

نتیجه‌گیری: تصویری از بقایای انفجار روز چهارشنبه، 4 آگست 2021 میلادی به عنوان تصویر بقایای حمله انفجاری شیرپور که در سه‌شنبه شب صورت گرفت، منتشر شد. این حمله بر خانه بسم الله محمدی در حوالی ساعت 8:00 شب صورت گرفته است.

Avatar

عنوان: تصویری از بقایای انفجار صبح چهارشنبه به عنوان تصویر بقایای انفجار سه‌شنبه شب شیرپور منتشر شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *