تعطیلی نهادهای تحصیلی در افغانستان برای مدت یازده روز حقیقت ندارد

False National

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از رخصت شدن دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلی در این کشور خبر دادند. به گفته کاربران قرار است که تمامی دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلی برای مدت یازده روز در این کشور تعطیل شوند. اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان این خبر را به دور از حقیقت می‌خواند.

ادعا: کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از تعطیلی شدن دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلی در این کشور خبر دادند. براساس یادداشت‌های که کاربران در (20 اپریل 2021) به نشر رسانیده‌اند، گفته شده است که تمامی دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلی در افغانستان از تاریخ 7 ثور تا 18 ثور سال 1400 ه‍‌.ش مطابق به 27 اپریل الی 8 می سال 2021 برای مدت یازده روز تعطیل می‌شوند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\26.04.2021\1.png

Facebook / Archived-Link

در همین‌حال، در (23 اپریل 2021) این اعلامیه از سوی شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی هم‌چنان بازنشر شده است. آنان نیز از تعطیل شدن دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلی در افغانستان برای مدت یازده روز خبر دادند. آنان گفته‌اند: ” تمامی پوهنتون‌ها و نهادهای تحصیلی از روز ختم امتحانات شان ۷ ثور الی ۱۸ ثور به مدت ۱۱ روز رخصت میشود“.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\26.04.2021\collage.png

FacebookFacebook
Archived-Link

بررسی واقعیت: در پیوند به اعلامیه نشر شده مبنی بر تعطیل شدن دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلی در افغانستان با حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفتگو کردیم. در (23 اپریل 2021) وی اذعان کرد اعلامیه نشر شده در این مورد حقیقت ندارد. با این همه ما وبسایت و صفحه‌ها توییتر و فیس‌بوک وزارت تحصیلات عالی این کشور را نیز بازدید کردیم اما هیچ اعلامیه‌ای در این مورد از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان نشر نشده است. یافته‌های ما نشان می‌دهد که درس در دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلی هم‌چنان ادامه دارد.

نتیجه‌گیری: وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلامیه‌ای نشر شده در پیوند به تعطیل شدن دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلی برای مدت یازده روز در این کشور را رد کرد و گفته است که این اعلامیه حقیقت ندارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *