اظهارات تحریف شده از آدرس اردوغان در افغانستان وایرال شد

False International

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان بیانیه‌ای را منتشر کرده و آن را از گفته‌های رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه برشمرده اند. در این بیانیه، افغان‌ها افراد دروغ‌گو و فاقد حس وطن دوستی توصیف شده‌اند.

براساس یافته‌های ما بیانیه‌ای نشر شده از سوی کاربران بی اساس و نادرست بوده و از جمله اظهارات رییس جمهور ترکیه نیست.

ادعا: شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان بیانیه‌ای را منتشر کرده و آن را از جمله سخنان رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه برشمرده اند. کاربران این مطلب را در (15 جون 2021) منتشر کرده‌اند. در این بیانیه آمده است که افغان‌ها، افراد دروغ‌گو بوده و حس وطن دوستی ندارند. به نقل از این بیانیه تمامی سرمایه داران افغان در خارج از افغانستان زنده‌گی کرده و در بیرون از این کشور سرمایه گذاری می‌کنند. در این بیانیه هم‌چنان گفته شده است که افغانستان برای ساکنانش جای‌گاه گورستان را دارد.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\16.06.2021\A statement attributed to Recep Tayyip Erdogan.png

FacebookFacebookFacebook
Archived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) در پیوند به سخنان که به نقل از رییس جمهور ترکیه روایت شده است، نشان می‌دهد که بیانیه‌ای نشر شده از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی بی‌اساس است. بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) تاکنون 16 جون 2021، گزارشی از سوی رسانه‌ها در این مورد نشر نشده است. فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) هم‌چنان با بررسی حساب‌های کاربری رجب طیب اردوغان در شبکه‌های اجتماعی دریافته است که چنین اظهاراتی از سوی رییس جمهور ترکیه تاکنون منتشر نشده است. برای مشاهده بیشتر و دسترسی به حساب‌های کاربری رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه به لینک‌های زیر مراجعه کنید.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\16.06.2021\Recep Tayyip Erdogan`s Social media accounts.png

Erdogan`s Facebook / Erdogan`s Twitter

نتیجه‌گیری: کاربران رسانه‌های اجتماعی اظهارات تحریف شده‌ای را منتشر کرده و آن‌را از سخنان رییس جمهور ترکیه برشمرده اند. بر اساس این بیانیه، افغان‌ها دروغ‌گو و فاقد حس وطن دوستی توصیف شده است.

Avatar

عنوان: اظهارات تحریف شده از آدرس اردوغان در افغانستان وایرال شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *