زره جامه‌ای جنگجوی عثمانی به عنوان جامه‌ای زرهی حضرت محمد(ص) منتشر شد

False National

کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویری از یک جامه‌ای زرهی را منتشر کردند. آنان با نشر این تصویر بیان کرده‌اند که این زره جامه‌ای حضرت محمد(ص) است. این تصویر از سوی شماری از کاربران مسلمان منتشر شده‌است. این جامه زرهی از یک سرباز عثمانی است.

ادع: تصویری که با استقبال شمار زیادی از کاربران روبرو و به صورت گسترده همه‌گانی شده‌است. کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از یک جامه‌ای زرهی را منتشر کردند. آنان با نشر تصویر جامه‌ای زرهی اذعان کردند که این تصویر زره حضرت محمد(ص) است. در (18 اپریل 2021) در یادداشتی که از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید آمده‌است: ” زره پیامبر گرامی حضرت بزرگوار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم“. این تصویر از سوی شماری از مسلمانان کشورهای دیگر نیز در رسانه‌های اجتماعی همه‌گانی شده‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\20.04.2021\claim1.png

Facebook / Facebook / Archived-Link

بررسی واقعیت: در مورد تصویر نشر شده به جستار پرداختیم، با استفاده از موتورهای جستجوی تصویر دریافتیم که این تصویر از زره جامه‌ای حضرت محمد(ص) نیست. یافته‌های ما هم‌چنان نشان می‌دهد که این تصویر، جامه‌ای زرهی یک جنگجوی ترک است. شماری از وبسایت‌ها نیز در پیوند به این تصویر مطالبی را منتشر کرده‌اند. آنان هم‌چنان تایید کرده‌اند که این تصویر جامه‌ای زرهی حضرت محمد(ص) نبوده و تصویری از زره سرباز ترک است.

در (8 اپریل 2020) وبسایت Fatabyyano.net این تصویر را همراه با یادداشتی زیر عنوان “این تصویر زره حضرت محمد(ص) نیست” منتشر کرده‌است. در این یادداشت آمده‌است که این تصویر قدیمی است و در اکتبر سال 2016 در سایت Pinterest ثبت شده‌است. تصویر این زره سپس جهت فروش در سایت eBay به اشتراک گذاشته شده‌است که در حال حاضر این تصویر در eBay موجود نیست. در این یادداشت هم‌چنان آمده‌است که این جامه زرهی متعلق به یک سرباز ترک از دوره حکومت عثمانی است. براساس تحلیلی که از این جامه زرهی شده‌است نشان می‌دهد که خط بکار رفته روی این جامه  (نصرمن الله وفتح قريب) خط نقطه‌دار (ثلث) است، در حالی‌که در عصر حضرت محمد(ص) حروف نوشتاری بدون نقطه بوده‌است و خط ثلث در قرن چهارم هجری پدیدار شده‌است. این سایت هم‌چنان نگاشته‌است که خوش‌نویسی در دوره عثمانی در شهر استانبول ظاهر شده‌است و خوش‌نویسان ترک در نگارش خط عربی به ویژه خط ثلث پیشتاز بوده‌اند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\20.04.2021\claim0.png

Fatabyyano.net / Archived-Link

از سوی دیگر وبسایت مسبار نیز این ادعاها را رد کرده‌است. در (14 جولای 2020) این سایت هم‌چنان این ادعا را بررسی کرده‌است. این سایت ادعاهای که در پیوند به این جامه‌ای زرهی نگاشته شده‌است را گمراه کننده عنوان کرده‌است. مسبار هم‌چنان گفت که این تصویر در سال 2016 از سوی Pinterest منتشر شده‌است. مسبار بیان کرده‌است که این تصویری از جامه زرهی یکی از جنگجویان امپراتوری عثمانی است. براساس نگاشته‌های این سایت خطی که در زره نوشته شده‌است خط ثلث است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\20.04.2021\Fact2.png

Misbar / Archived-Link

هم‌چنین ما در اینجا شماری از تصویرهای را ضمیمه کردیم که نشان می‌دهد این تصویر زره حضرت محمد(ص) نبوده و به یکی از جنگجویان ترک تعلق دارد.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\20.04.2021\Fact22.png

Pinterest / Shops.2021cheapsale.com / Archived-Link

نتیجه‌گیری: تصویری از جامه زرهی یک جنگجوی ترک به عنوان تصویر جامه‌ای زرهی حضرت محمد(ص) همه‌گانی شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *