تا کنون هیچ گزارشی از سوی منابع معتبر در پیوند به انفجار موتر بمب‌گذاری شده در هتل شیما پاکستان منتشر نشده است

False Security

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در هتل شیما در ایالت پنجاب پاکستان خبر داده‌اند. کاربران هم‌زمان با این خبر تصویری از یک موتر که در اثر انفجار تخریب شده است را نیز منتشر کرده‌اند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که این خبر بی‌اساس بوده و هیچ منبعی تاکنون، 7 آگست 2021 میلادی از وقوع این انفجار در ایالت پنجاب، پاکستان گزارش نداده است. یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به تصویری که هم‌زمان با این خبر نشر شد هم‌چنان نشان می‌دهد که این تصویر بقایای انفجار سال‌پار شهر بیروت، لبنان است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از وقوع یک انفجار در ایالت پنجاب، پاکستان خبر داده‌اند. خبری که از سوی کاربران منتشر شد حاکی از آن است که انفجاری ناشی از یک موتر بمب‌گذاری شده در میان جمعی از نیروهای پاکستانی در هتل شیما در ایالت پنجاب آن کشور رخ داده است. کاربران هم‌زمان با نشر این خبر، تصویری از یک موتر که از اثر انفجار تخریب شده است را نیز منتشر کرده‌اند. آنان این خبر و تصویر را از 4 آگست 2021 میلادی به این سو همه‌گانی کرده‌اند.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\05.08.2021\Car bomb blast at Shima Hotel.png

FacebookFacebookFacebookFacebookFacebook
Archived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو (Factcrescendo) در پیوند به خبر نشر شده نشان می‌دهد که تا کنون هیچ رسانه‌ای پاکستانی و هم‌چنان رسانه‌های بین‌المللی از انفجار موتر بمب‌گذاری شده در هتل شیما در ایالت پنجاب، پاکستان گزارش نداده است. بر اساس یافته‌های تیم هندی فاکت‌کریسیندو، خبر نشر شده مبنی بر انفجار موتر بمب‌گذاری شده در میان جمعی از نیروهای پاکستانی در هتل شیما در ایالت پنجاب آن کشور بی‌اساس است. Izharullah، خبرنگار اندیپندینت اردو (Independent Urdu) در تماسی به تیم هندی فاکت‌کریسیندو این خبر را رد کرده است. وی به فاکت‌کریسیندو تایید کرده است که تاکنون، 7 آگست 2021 میلادی چنین انفجاری در آن کشور رخ نداده است.
توییتر این خبرنگار در اینجا پیوست شده است:

Izharullah`s Twitter

از سوی دیگر یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به تصویری که هم‌زمان با این گزارش منتشر شده است نیز نشان می‌دهد که این تصویر بقایای انفجار سال‌پار بیروت است.

بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو، خبرگزاری رویترز این تصویر را در 6 آگست 2020 میلادی منتشر کرده است. رویترز هم‌زمان با نشر این تصویر از وقوع یک انفجار مهیب در بیروت، لبنان خبر داده است. این خبرگزاری در زیرنویس تصویر نشر شده از دود و خساراتی ناشی از این انفجار در بندر بیروت، لبنان نگاشته و گفته که این تصویر در 4 آگست 2020 میلادی ثبت شده است. رویترز امتیاز (کردت) این تصویر را به محمد ازاکر (Mohamed Azakir) داده است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\05.08.2021\Rueters Photo Report.png

Rueters / Archived-Link

نتیجه‌گیری: تا کنون هیچ رسانه‌ و منابع معتبر از انفجار موتر بمب‌گذاری شده در ایالت پنجاب پاکستان گزارش نداده و این خبر از سوی منابع پاکستانی بی‌اساس عنوان شده است.

Avatar

عنوان: تا کنون هیچ گزارشی از سوی منابع معتبر در پیوند به انفجار موتر بمب‌گذاری شده در هتل شیما پاکستان منتشر نشده است

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *