تا هنوز هیچ گزارشی در پیوند به انفجار در پایگاه ارتش پاکستان در ایالت پنجاب آن کشور منتشر نشده است

False Security

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از وقوع یک انفجار در یک پایگاه ارتش پاکستان در ایالت پنجاب آن کشور خبر داده‌اند. به نقل از کاربران شمار قربانیان و زخمی‌های این رویداد از مرز پنج‌صد نفر گذشته است. کاربران هم‌زمان با این خبر چند تصویری که در آن‌ها آثار دود، آتش‌سوزی، وسایط تخریب شده و بقایای انفجار مشاهده می‌شود را نیز منتشر کرده‌اند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که این خبر بی‌اساس بوده و هیچ گزارش رسمی از سوی منابع معتبر، رسانه‌های پاکستانی و رسانه‌های بین المللی در پیوند به این انفجار تا کنون، 7 آگست 2021 میلادی منتشر نشده است. در همین حال یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به تصویرهای نشر شده هم‌چنان نشان می‌دهد که تصویرهای قدیمی و تصاویر انفجارهای که در سایر کشورها صورت گرفته‌اند هم‌زمان با این خبر از سوی کاربران همه‌گانی شده است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از وقوع یک انفجار در پایگاه ارتش پاکستان در ایالت پنجاب آن کشور خبر داده‌اند. بر اساس این خبر شمار قربانیان و زخمی‌های این رویداد از مرز 500 نفر گذشته است. کاربران هم‌زمان با این خبر تعدادی از تصویرهای را منتشر کرده‌اند که در آن‌ها آثار دود، آتش‌سوزی، وسایط تخریب شده و بقایای انفجار مشاهده می‌شود. کاربران این خبر و تصویرها را از 5 آگست 2021 میلادی به این‌سو همه‌گانی کرده‌اند.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\06.08.2021\An explosion at a Pakistani army base.png

FacebookFacebookFacebookFacebook
Archived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو (Factcrescendo) نشان می‌دهد که تا کنون، 7 آگست 2021 میلادی هیچ گزارشی از سوی منابع معتبر، رسانه‌های پاکستانی و رسانه‌های بین المللی در پیوند به این انفجار منتشر نشده است. بر اساس یافته‌های تیم هندی فاکت‌کریسیندو، خبر نشر شده مبنی بر انفجار در پایگاه ارتش پاکستان در ایالت پنجاب آن کشور بی‌اساس است. Izharullah، خبرنگار اندیپندینت اردو (Independent Urdu) در تماسی به تیم هندی فاکت‌کریسیندو این خبر را رد کرده است. وی به فاکت‌کریسیندو گفته است که تاکنون، 7 آگست 2021 میلادی در هیچ یک از پایگاه‌های ارتش پاکستان انفجاری رخ نداده است.
توییتر این خبرنگار در اینجا پیوست شده است:

Izharullah`s Twitter

در همین حال یافته‌های فاکت‌کریسیندو با استفاده از ابزارهای جستجوی تصاویر در پیوند به تصویرهای نشر شده هم‌چنان نشان می‌دهد که تصویرهای قدیمی و تصاویر انفجارهای که در سایر کشورها صورت گرفته‌اند هم‌زمان با این خبر از سوی کاربران همه‌گانی شده است. در ادامه، نتایج جستجو در پیوند به تصویرهای نشر شده به ترتیب شرح داده شده است.

نخستین تصویر: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به نخستین تصویر نشان می‌دهد که این تصویر از کشور لیبیا است. وبسایت گاردین (The guardian) با نشر این تصویر در 20 مارچ 2011 میلادی گفته است که این موترها متعلق به نیروهای معمر قذافی، رهبر لیبیا بوده که در مسیر بن‌غازی و اجدبیه هدف حمله هوایی نیروهای ائتلاف قرار گرفته است. گاردین از گوران توماشوچ (Goran Tomasevic) و رویترز (Reuters) به عنوان عکاس و ناشر این تصویر نام برده است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\06.08.2021\The guardian.png

The-guardian / Archived-Link

دومین تصویر: بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو تصویر دومی از کشور لبنان است. این تصویر از سوی خبرگزاری رویترز در 6 آگست 2020 میلادی منتشر شده است. رویترز هم‌زمان با نشر این تصویر از وقوع یک انفجار مهیب در بیروت، لبنان خبر داده است. این خبرگزاری در زیرنویس تصویر نشر شده از دود و خساراتی ناشی از این انفجار در بندر بیروت، لبنان نگاشته و گفته که این تصویر در 4 آگست 2020 میلادی ثبت شده است. رویترز امتیاز (کردت) این تصویر را به محمد ازاکر (Mohamed Azakir) داده است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\05.08.2021\Rueters Photo Report.png

 Rueters / Archived-Link

سومین تصویر: فاکت‌کریسیندو دریافته است که تصویر سومی یک تصویر قدیمی است. این تصویر حاکی از یک رویداد انفجاری در شهر کویته، پاکستان بوده و از سوی وبسایت Kunc در 10 جنوری 2013 منتشر شده است. این وبسایت در زیر نویس این تصویر از تجمع نیروهای پولیس و مردم در محل انفجار نگاشته و گفته است که نیروهای شبه‌نظامی در یک منطقه تجاری در شهر کویته، پاکستان هدف انفجار بمبی قرار گرفته است. در ادامه هم‌چنان گفته شده که این رویداد انفجاری 11 نفر قربانی گرفته است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\06.08.2021\Deadly Day In Pakistan.png

 Kunc / Archived-Link

آخرین تصویر: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به آخرین تصویر نیز نشان می‌دهد که این تصویر هم‌چنان قدیمی بوده و تصویری از یک رویداد انفجاری شهر کویته، پاکستان است. این تصویر از سوی وبسایت Indianexpress در 13 آگست 2017 منتشر شده است. این وبسایت در زیر نویس تصویر از برداشته شدن یک قربانی انفجار توسط سربازان و مردم نگاشته است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\06.08.2021\Soldiers and volunteers remove a victim after the blast in Quetta.png

Indianexpress/Archived-Link

نتیجه‌گیری: خبر مبنی بر انفجار در پایگاه ارتش پاکستان در ایالت پنجاب آن کشور از سوی منابع پاکستانی بی‌اساس اعلام شده و تاکنون، 7 آگست 2021 میلادی هیچ گزارشی از سوی رسانه‌ها در پیوند به این انفجار منتشر نشده است.

Avatar

عنوان: تا هنوز هیچ گزارشی در پیوند به انفجار در پایگاه ارتش پاکستان در ایالت پنجاب آن کشور منتشر نشده است

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *