نشر پرتره‌های قدیمی محمد اشرف غنی در پیوند به آخرین جراحی‌اش در رسانه‌های اجتماعی

False National
مجموعه‌ای از تصویرهای محمد اشرف غنی همه‌گانی شد. شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی تصویرهای از محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان را منتشر کردند. هم‌زمان با منتشر شدن این تصویرها از سوی کاربران، گفته شده‌‎است که رییس جمهور افغانستان جراحی پروستات را سپری کرده‌است.

ادعا:  در واپسین روزها مجموعه‌ای از پرتره‌های محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی همه‌گانی شده‌است. این تصویرها در حالی از سوی کاربران همه‌گانی شده‌است که رییس جمهور افغانستان در تویتی از جراحی پروستات خویش خبر داد. هم‌زمان با این در (7 اپریل 2021) شماری از کاربران رسانه های اجتماعی مجموعه‌ای از تصویرها محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان را نیز منتشر کردند. آنان با نشر این تصویرها نگاشته‌اند که رییس جمهور جراحی پروستات را سپری کرده‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\Claim.png

Facebook / Archived-Link

بررسی واقعیت: در مورد مجموعه‌ای تصویرهای محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان که از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی منتشر شد جستجو کردیم، یافته‌های ما نشان می‌دهد  که تصویرهای قدیمی از رییس جمهور افغانستان در پیوند به عملیه پروستات وی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده‌است. تصویر نخست که همراه با خبر عملیات پروستات محمد اشرف غنی از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی منتشر شده‌است یک تصویر کهنه است که از ثبت آن بیشتر از پنج سال می‌گذرد. در (2 آگست 2015) ارگ این تصویر محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان را در حالی منتشر کرد که نشان می‌دهد آقای رییس جمهور بستری است. ارگ با نشر این تصویر نگاشته‌است که آقای غنی سپس از جراحی، پایش بهبود یافته‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\07.04.2021\1.png

Twitter / Archived-Link

در همین حال، تصویر دومی که از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی در پیوند به خبر جراحی پروستات آقای رییس جمهور منتشر شده‌است، هم‌چنان تصویر قدیمی و نامرتبط است. از ثبت این تصویر نیز چندین سال می‌گذرد. خبرگزاری خامه‌پرس در (3 نوامبر 2014) این تصویر محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان را منتشر کرده‌است. خامه‌پرس با نشر این تصویر گفته‌است: ” رییس جمهور به مناسبت روز عاشورا خون اهدا کرد“. این خبرگزاری هم‌چنان گزارش داده‌است که رییس جمهور افغانستان تاکید بر سراسری شدن روند اهدای خون به مناسبت روز عاشورا کرده‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\4.png

برای مشاهده –  Khaama.com / Archived-Link

از سوی دیگر کاربران رسانه‎‌های اجتماعی هم‌چنان تصویر دیگری از رییس جمهور را در پیوند به خبر جراحی وی منتشر کردند. این تصویر نیز قبل از عملیات پروستات رییس جمهور ثبت شده‌است. تصویر نشر شده نشان می‌دهد که آقای غنی در حال بازدید از یک درمانگاه است. در (6 اپریل 2021) صفحه فیس‌بوک ارگ مجموعه‌ای از تصویرهای محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان را منتشر کرد. ارگ با نشر این مجموعه‌ تصاویر گفته‌است که رییس‌ جمهورغنی از شفاخانه دوصد بستر پولیس ملی بازدید کرده‌است. در این یادداشت هم‌چنان آمده‌است که سرپرست وزارت داخله و رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، آقای غنی را در این بازدید همراهی کرده‌اند. 

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\Fact.png

Facebook / Archived-Link

نتیجه‌گیری: کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان مجموعه‌ای از پرتره‌های کهن و قدیمی محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان را همراه با خبر جراحی پروستات وی منتشر کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *