محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان در حمله‌ای که بر کنگره‌ای حزب جمعیت اسلامی افغانستان صورت گرفت زخمی نشده است

False Political

کاربران رسانه‌های اجتماعی خبر زخمی شدن محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان را منتشر کردند، آنان گفته‌اند که وی در اثر حمله مسلحانه که بر نخستین کنگره‌ای که حزب جمعیت اسلامی افغانستان دایر کرد، مجروح شده است.

ادعا: در 18 مارچ 2021 کاربران رسانه‌های اجتماعی گزارش دادند که محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان زخمی شده است. آنان گفته‌اند که وی در حمله‌ مسلحانه بر کنگره‌ای که حزب جمعیت اسلامی افغانستان دایر کرد، زخم برداشته است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\1.png

Facebook / Archive

بررسی واقعیت: براساس خبرهای نشر شده از سوی رسانه‌ها دریافتیم که محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان در حمله مسلحانه‌ای که بر کنگره حزب جمعیت اسلامی افغانستان صورت گرفت مجروح نشده است. هم‌چنان شماری از رسانه‌ها و کاربران رسانه‌های اجتماعی تصاویری از جریان کنگره حزب جمعیت اسلامی افغانستان را منتشر کردند، در این تصاویر دیده می‌شود که محمد یونس قانونی در کنار سایر اعضای این حزب حضور دارد و هیچ‌گونه صدمه‌ای بر وی وارد نشده است.

در 18 مارچ 2021 این تصاویر را تلویزیون‌یک منتشر کرد. این تصاویر همراه با گزارشی از اشتراک اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان به نشر رسید. در این تصاویر دیده می‌شود که کنگره این حزب سپس از ختم حمله مسلحانه به گونه عادی ادامه یافته‌است. در تصاویر هم‌چنان دیده می‌شود که محمد یونس قانونی نیز در کنار سایر اعضای این حزب حضور دارد.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\factcheck.png

Facebook / Archive

در همین حال در 18 مارچ 2021، گزارشی از رسانه طلوع‌نیوز نیز نشان می‌دهد که کنگره‌ای حزب جمعیت اسلامی افغانستان سپس از حمله‌ مسلحانه به گونه عادی ادامه یافته‌است. در تصاویر نشر شده همراه با این گزارش آقای یونس قانونی نیز مشاهده می‌گردد که در این کنگره حضور داشته‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\Fact.png

Facebook / Archive

جمع‌بندی: در اثر حمله مسلحانه بر کنگره حزب جمعیت اسلامی افغانستان محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان مجروح نشده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *