کریم خلیلی خبر بازگشت خودش به افغانستان و شرکت در نشست بزرگ طالبان را شایعه‌ی افراد مغرض و تنگ‌نظر خواند

Missing Context Political

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی خبری را در پیوند به ملحق شدن محمد کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست جمهور وقت افغانستان با طالبان منتشر کرده‌اند. به نقل از کاربران آقای خلیلی به طالبان بیعت کرده است.

بربنیاد یافته‌های فاکت‌کریسیندو، محمد کریم خلیلی خبر نشر شده مبنی بر پیوستن خودش به طالبان را شایعه خوانده و گفته است که برخی از افراد مغرض و تنگ‌نظر به هدف مغشوش ساختن اذهان عامه این دروغ را منتشر کرده‌اند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از ۲۶ جون ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو، خبری را در پیوند به ملحق شدن محمد کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست جمهور وقت افغانستان با طالبان منتشر کرده‌اند.

برخی از کاربران مدعی اند که کریم خلیلی به طالبان بیعت کرده است، و اما شماری از آنان نیز گفته‌اند که قرار است آقای خلیلی به طالبان بپیوندد. 

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-Post

بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو، محمد کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست جمهوری وقت افغانستان خبر نشر شده مبنی بر پیوستن خودش به طالبان را شایعه خوانده و گفته است که برخی از افراد مغرض و تنگ‌نظر به هدف مغشوش ساختن اذهان عامه این دروغ را منتشر کرده‌اند.

محمد کریم خلیلی در ۲۹ جون ۲۰۲۲ میلادی، یادداشتی را در پیوند به رویدادهای اخیر ولسوالی بلخاب در صفحه‌ی فیس‌بوکش منتشر کرد. آقای خلیلی در این یادداشت درگیری‌های بلخاب را تقبیح و جنگ بلخاب را یک جنگ درون طالبانی عنوان کرد. به نقل از او طالبان باید این معضل را در بین خودشان حل وفصل می‌کرد و نباید افراد ملکی را در این درگیری‌ها دخیل می‌ساخت. در این یادداشت هم‌چنان آمده است که کریم خلیلی چندی پیش در جریان وقوع جنگ بلخاب به‌منظور دیدار با مهاجرین به ایران سفر کرده بود، و اما برخی از افراد مغرض هدف این سفر او را زمینه‌سازی برای بازگشت به افغانستان و شرکت در نشست بزرگ طالبان تعبیر و منتشر کرده‌اند.

آقای خلیلی خبر برگشت خودش به افغانستان و نیز شرکت در نشست بزرگ طالبان را شایعه خواند و گفته است که برخی از افراد مغرض و تنگ‌نظر به هدف مغشوش ساختن اذهان عامه و مسموم کردن فضا این دروغ را منتشر کرده‌اند. به نقل از این یادداشت آقای خلیلی گفته است که جای‌گاه فردی و حزبی برای او مهم نبوده بلکه خواهان جای‌گاه حقوقی و سیاسی مردمش است. محمد کریم خلیلی در ادامه‌ی این گفته‌ها تاکید کرده است که در صورت عدم وضاحت در پیوند به جای‌گاه مردمش، او با طالبان وارد هیچ‌گونه تعاملی نخواهد شد. 

Facebook-Post / Archived-Post

بر بنیاد یافته‌های فاکت‌کریسیندو، محمد کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست جمهوری وقت افغانستان خبر بیعت و شرکت در نشست بزرگ طالبان را رد کرده و گفته است که تا زمانی خواسته‌هایش برآورده نشود با طالبان هیچ تعاملی نمی‌کند.

Avatar

عنوان: کریم خلیلی خبر بازگشت خودش به افغانستان و شرکت در نشست بزرگ طالبان را شایعه‌ی افراد مغرض و تنگ‌نظر خواند

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Missing Context

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *