خبر نشر شده در پیوند به انتصاب مولوی مهدی به عنوان وزیر دفاع جبهه مقاومت ملی نادرست است

Misleading Political

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی خبری را در پیوند به انتصاب مولوی مهدی به عنوان وزیر دفاع جبهه مقاومت ملی منتشر کرده‌اند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر نشان می‌دهد که کاربران یک خبر بی‌اساس را منتشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده تا کنون هیچ منبع معتبر خبر انتصاب وی را نشر و تایید نکرده است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در ۱۳ جولای ۲۰۲۲ میلادی، خبری را در پیوند به گزینش مولوی مهدی، فرمانده ناراضی هزاره‌تبار طالبان منتشر کرده‌اند. در این خبر آمده است که مولوی مهدی به عنوان وزیر دفاع جبهه مقاومت ملی گماشته شده است. کاربران گفته‌اند که او پس از این به عنوان وزیر دفاع جبهه مقاومت ملی به مقابله طالبان می‌رود و نبردش را از کوه‌های بلخاب آغاز می‌کند. کاربران هم‌زمان با این خبر دوتصویری که در آن‌ها مولوی مهدی به همراه طاهر زهیر، یکی از وزیران حکومت پیشین افغانستان و چندین نفر دیگر مشاهده می‌شوند را نیز همه‌گانی کرده‌اند.

Facebook-Post / Archived-Post

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر نشان می‌دهد که کاربران یک خبر بی‌اساس را منتشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده تا کنون هیچ منبع معتبر در پیوند به انتصاب مولوی مهدی به عنوان وزیر دفاع جبهه مقاومت ملی خبری را منتشر و تایید نکرده است.

فاکت‌کریسیندو در پیوند به خبر نشر شده مبنی بر گماشته شدن مولوی مهدی به عنوان وزیر دفاع جبهه مقاومت ملی از صفحه توییتر صبغت‌الله احمدی،‌ سخن‌گوی جبهه مقاومت ملی و نیز از وبسایت جبهه مقاومت ملی بازدید کرده است. نتیجه این بررسی‌ها هم‌چنان حاکی از آن است که این خبر از سوی هیچ یک از آنان منتشر و تایید نشده است.

از سوی دیگر، نزدیک به یک سال از حاکمیت طالبان برافغانستان می‌گذرد و پس از اعلام کابینه آنان، مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرستی وزارت دفاع افغانستان را به عهده دارد.

جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود از نخستین جبهه‌های است که پس از سقوط نظام افغانستان علیه طالبان ایستاد. این جبهه یک گروه سیاسی و نظامی است که برخی از چهره‌های سیاسی و نظامی فعال حکومت پیشین افغانستان در آن عضویت دارند. در حال حاضر جبهه مقاومت ملی افغانستان در اداره حکومت افغانستان سهم ندارد و نیز نمی‌تواند که برای کرسی وزارت‌خانه‌های آن کشور وزیر بگمارد.

این در حالی‌ست که برخی از کاربران رسانه های اجتماعی در ۱۰ جولای ۲۰۲۲ میلادی نیز ادعای مشابهی را راجع به اسماعیل خان منتشر کرده‌اند. فاکت‌کریسیندو خبر انتصاب اسماعیل خان به عنوان وزیر دفاع جبهه مقاومت ملی را نیز مورد بررسی قرار داده و در نتیجه دریافته است که این خبر هم‌چنان بی‌اساس است. 

Factcrescendo-Afghanistan

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به تصویرهای که هم‌زمان با این خبر همه‌گانی شده‌اند نیز حاکی از آن است که این تصویرها تازه‌ترین تصاویر مولوی مهدی، طاهر زهیر، یکی از وزیران حکومت پیشین افغانستان و چند نفر همراه آنان اند. شماری از رسانه‌ها این تصویرها را به عنوان تازه‌ترین تصاویر مولوی مهدی و طاهر زهیر منتشر کرده‌اند.

ایندیپندنت فارسی این تصویر را در ۲۲ سرطان ۱۴۰۱ هجری‌شمسی برابر با ۱۳ جولای ۲۰۲۲ میلادی منتشر کرده است. این رسانه در شرح تصویر نشر شده نگاشته که این تصویر یک هفته پیش برداشته شده است. 

Independent-Persian / Archived-Link

نتیجه‌: بر بنیاد یافته‌های فاکت‌کریسیندو خبر انتصاب مولوی مهدی به عنوان وزیر دفاع جبهه مقاومت ملی بی‌اساس است. بر بنیاد این یافته‌ها تا کنون هیچ منبع موثق این خبر را نشر و تایید نکرده است.

Avatar

عنوان: خبر نشر شده در پیوند به انتصاب مولوی مهدی به عنوان وزیر دفاع جبهه مقاومت ملی نادرست است

بررسی واقعیت توسط: Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *