بازنشر یک ویدیوی قدیمی سخن‌رانی معاون نخست ریاست جمهوری حکومت پیشین افغانستان

False Political

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی هم‌زمان با نشر یک ویدیو که در آن عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی و معاون نخست ریاست جمهوری حکومت پیشین افغانستان در یک جمع مردمی سخن می‌راند،‌ ادعا کرده‌اند که آقای دوستم به افغانستان برگشته است. به نقل از کاربران آقای دوستم پس از ورودش به افغانستان در یک مکان نامعلوم در میان هوادارانش صحبت کرده است. 

یافته‌های فاکت‌کریسیندودر پیوند به این ویدیو نشان می‌دهد که کاربران یک ویدیوی قدیمی را منتشر کرده‌اند. این ویدیو از جریان سخن‌رانی عبدالرشید دوستم سپس از ورود وی از ترکیه به کابل ضبط شده است. او در آن زمان رتبه نظامی ستر جنرالی داشت و هم‌چنان معاون نخست اشرف غنی در حکومت پیشین افغانستان بود.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی هم‌زمان با نشر یک ویدیو که در آن عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی و معاون نخست ریاست جمهوری حکومت پیشین افغانستان در یک جمع مردمی سخن می‌راند،‌ ادعا کرده‌اند که آقای دوستم به افغانستان برگشته است. به نقل از کاربران آقای دوستم پس از ورودش به افغانستان در یک مکان نامعلوم در میان هوادارانش صحبت کرده است. این ویدیو همراه با ادعای برگشت آقای دوستم به افغانستان از ۲۸ مارچ ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو در صفحات رسانه‌های اجتماعی همه‌گانی شده است. 

Facebook-Post / Archived-Post / Archived-Video

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندودر پیوند به این ویدیو نشان می‌دهد که کاربران یک ویدیوی قدیمی را منتشر کرده‌اند. این ویدیو از جریان سخن‌رانی عبدالرشید دوستم سپس از ورود وی از ترکیه به کابل ضبط شده است. او در آن زمان رتبه نظامی ستر جنرالی داشت و هم‌چنان معاون نخست اشرف غنی در حکومت پیشین افغانستان بود.

کانال یوتیوب طلوع‌نیوز این ویدیو را در ۲۲ جولای ۲۰۱۸ میلادی منتشر کرده است. طلوع‌نیوز در شرح آن گفته است که جنرال دوستم در میان هوادارانش در کابل سخن‌رانی کرده است.

از سوی دیگر در ۲۳ جولای ۲۰۱۸ میلادی کانال یوتیوب آریانانیوز نیز این ویدیو را منتشر کرده است. این کانال نیز در شرح ویدیو تایید کرده که عبدالرشید دوستم به کابل بازگشته است. در شرح این ویدیو هم‌چنان به نقل از آقای دوستم آمده است که بنادر مهم کشور نباید مسدو بماند و نظام الدین قیصاری نیز باید از قید آزاد شود.

روزنامه ماندگار نیز در ۳۱ سرطان ۱۳۹۷ هجری‌شمسی هم‌چنان از برگشت عبدالرشید دوستم به کابل خبر داده است. به نقل از این روزنامه آقای دوستم سپس از ۱۴ ماه تبعید سرانجام در ۳۱ سرطان از ترکیه به کابل برگشته است. این روزنامه تایید کرده است که معاونان رییس جمهور و رییس اجراییه،‌ برخی از چهره‌های سیاسی و هزاران هوادار وی از برگشت آقای دوستم به افغانستان استقبال کرده‌اند.

Madegardaily-Report / Archived-Link

نتیجه‌گیری: کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر یک ویدیوی قدیمی از برگشت عبدالرشید دوستم به افغانستان خبر داده‌اند. این ویدیو در گذشته از سوی شماری از رسانه‌ها منتشر شده و از آن زمان تاکنون بیشتر از سه سال سپری شده است.

Avatar

عنوان: بازنشر یک ویدیوی قدیمی سخن‌رانی معاون نخست ریاست جمهوری حکومت پیشین افغانستان

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *