نشر اشتباه لوگو توسط معاون سخنگوی رییس جمهور

False Government

لطیف محمود، معاون سخنگوی محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور لوگوی (نشان) وزارت فواید عامه را به حیث لوگوی اداره انکشاف زون پایتخت نشر کرده‌است.

ادعا

لطیف محمود، معاون سخنگوی رییس جمهور به تاریخ ۱۲ اپریل سال ۲۰۲۱ یک عکس اشتباه را از طریق صفحه فیسبوک‌اش نشر کرده‌است که در آن لوگوی وزارت فواید عامه را به اداره انکشاف زون پایتخت و لوگوی این اداره را به وزارت فواید عامه نسبت داده‌است.

این عکس که زیر عنوان «هفته راه‌سازی و بهسازی شهری» نشر شده‌است، در آن از پروژه‌های اداره انکشاف زون پایتخت و وزارت فواید عامه یادآوری شده‌است. آقای محمود لوگوی وزارت فواید عامه را به عنوان «پروژه مربوط به اداره انکشاف زون پایتخت» و لوگوی اداره انکشاف زون پایتخت را به عنوان «پروژه مربوط به وزارت فواید عامه» ربط داده‌است.

صفحه فیسبوک لطیف محمود، معاون سخنگوی رییس جمهور

لینک آرشیف شده صفحه فیسبوک لطیف محمود

بررسی واقعیت

بررسی‌های ما نشان می‌دهد که لوگوی نشر شده توسط معاون سخنگوی رییس جمهور اشتباه است. این عکس در صفحه تویتر اداره انکشاف زون پایتخت به شکل درست نشر شده‌است.

صفحه تویتر اداره انکشاف زون پایتخت

لینک آرشیف شده

به صفحه فیسبوک وزارت فواید عامه مراجعه کردیم و دریافتیم که لوگوی وزارت فواید عامه با لوگوی نشر شده توسط آقای محمود کاملا متفاوت است.

صفحه فیسبوک وزارت فواید عامه

لینک آرشیف شده 

صفحه ارگ ریاست جمهوری نیز عکس مشابه را نشر کرده‌است اما لوگوی درست در آن استفاده شده‌است.

عکس گرفته شده از صفحه فیسبوک ارگ

لینک آرشیف شده ارگ

نتیجه‌گیری

لوگوی نشر شده توسط لطیف محمود، معاون سخنگوی رییس جمهور اشتباه است. وی لوگوی وزارت فواید عامه را به اداره انکشاف زون پایتخت و لوگوی اداره انکشاف زون پایتخت را به لوگوی وزارت فواید عامه نسبت داده‌است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *