کاربران ویدیوی قدیمی از بل ۴۱۲ را به عنوان ویدیوی قطعه بدری منتشر کرده‌اند

False International

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی ویدیوی را به عنوان ویدیوی قطعه بدری طالبان منتشر کرده‌اند. در این ویدیو لحظه‌ی فرود آمدن یک چرخ‌بال مشاهده می‌شود که دچار مشکل شده است و به درستی نمی‌تواند که به زمین نشست کند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو با استفاده از موتورهای جست‌وجوی تصاویر نشان می‌دهد که کاربران یک ویدیوی قدیمی از لحظه نشست چرخ‌بال Bell 412 را به عنوان ویدیوی قطعه بدری طالبان منتشر کرده‌اند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از ۳۰ می ۲۰۲۲ میلادی به این‌سو ویدیوی از لحظه‌ی نشست یک چرخ‌بال را به عنوان ویدیوی قطعه بدری طالبان منتشر کرده‌اند. در این ویدیو چرخ‌بالی مشاهده می‌شود که دچار مشکل شده است و به درستی نمی‌تواند نشست کند. در ویدیو هم‌چنان نظامیانی مشاهده می‌شوند که از فاصله بلندتر از این چرخ‌بال به بیرون پریده و دچار آسیب دیده‌گی از ناحیه پا شده‌اند.

Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post
Facebook-PostFacebook-PostFacebook-PostFacebook-Post
Archived-PostArchived-PostArchived-PostArchived-Post
Archived-Video

کاربری در ۳۱ می ۲۰۲۲ میلادی نیز این ویدیو را به عنوان ویدیوی قطعه بدری طالبان منتشر کرده است.

کاربر دیگری هم‌چنان با نشر این ویدیو عمل‌کرد نیروهای طالبان را به انتقاد گرفته و گفته است: “واه واه اینها میخواهند از وطن دفاع کنند“.

https://twitter.com/Voicefp/status/1531233984214355969

یافته‌های فاکت‌کریسیندو با استفاده از موتورهای جست‌وجوی تصاویر نشان می‌دهد که کاربران یک ویدیوی قدیمی از لحظه نشست چرخ‌بال Bell 412 را به عنوان ویدیوی قطعه بدری طالبان منتشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌ها این ویدیو از سال ۲۰۱۹ میلادی در فضای اینترنت همه‌گانی شده است.

کاربری این ویدیو را در ۲۶ جون ۲۰۱۹ میلادی در صفحه توییترش منتشر کرده است. او از این چرخ‌بال به عنوان (Bell 412) نام برده و گفته است که متعلق به دادستانی کل مکسیکو است.

کاربر دیگری نیز با نشر این ویدیو در ۲۶ جون ۲۰۱۹ میلادی فرود آمدن این چرخ‌بال را ترسناک عنوان کرده و گفته است که سرنشینان آن از بهر این‌که از آن چرخ‌بال سالم بیرون شده، خوش شانس بوده‌اند.

وبسایت Aviafora نیز این ویدیو را در ۲۶ جون ۲۰۱۹ میلادی منتشر کرده است. این وبسایت هم‌چنان تایید کرده که این چرخ‌بال از نوع  (Bell 412) است. 

Aviafora / Archived-Link

بر بنیاد یافته‌های فاکت‌کریسیندو ویدیوی که به عنوان ویدیوی قطعه بدری طالبان منتشر شده قدیمی است. در این ویدیو چرخ‌بال نوع (Bell 412) مشاهده می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که این ویدیو از ۲۰۱۹ میلادی به این‌سو در فضای اینترنت همه‌گانی شده است.

Avatar

عنوان: کاربران ویدیوی قدیمی از بل ۴۱۲ را به عنوان ویدیوی قطعه بدری منتشر کرده‌اند

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *