نشر اشتباه لوگو توسط معاون سخنگوی رییس جمهور

لطیف محمود، معاون سخنگوی محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور لوگوی (نشان) وزارت فواید عامه را به حیث لوگوی اداره انکشاف زون پایتخت نشر کرده‌است. ادعا لطیف محمود، معاون سخنگوی رییس جمهور به تاریخ ۱۲ اپریل سال ۲۰۲۱ یک عکس اشتباه را از طریق صفحه فیسبوک‌اش نشر کرده‌است که در آن لوگوی وزارت فواید عامه […]

Continue Reading

مصرف سالانه کریدیت‌ کارت ارگان‌های محل چند است؟‎

کاربران رسانه‌های اجتماعی یک خبر را در رابطه با مصرف کریدیت کارت سالانه اداره مستقل ارگان‌های محل نشر کرده‌اند. در این خبر گفته شده‌است که این اداره سالانه مبلغ ۹۰ میلیون افغانی به خاطر کریدیت کارت موبایل مصرف می‌کند. رسانه‌های اجتماعی یکی از کاربران فیسبوک نوشته‌است که از یک طرف خانم باردار در هرات از […]

Continue Reading