تصویرهای یک خانواده لبنانی به عنوان تصاویر وضعیت جنگ افغانستان منتشر شد

International Misleading

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با نشر تصویرهای که در آن‌ها مردی با صورت خون‌آلود، یک طفل تازه به دنیا آمده و هم‌چنان خانمی که در بستر است، یادداشت‌های متفاوتی را نگاشته‌اند. کاربران تصویرهای نشر شده را وضعیت جنگی افغانستان توصیف کرده‌اند.  

یافته‌های فاکت‌کریسیندو(Factcrescendo) نشان می‌دهد که این تصویرها از یک خانواده مسیحی-لبنانی بوده و سپس از به دنیا آمدن اولین فرزند آنان در بیمارستان سنت جورج در بیروت، انفجار نیرومند و تاریخی در آن شهر رخ داده است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با نشر چندین تصویر از وضعیت بد و جنگ در افغانستان نگاشته‌اند. در این تصویرها مردی با صورت خون‌آلود، طفلی که تازه به دنیا آمده و هم‌چنان خانمی که در بستر بیمارستان است مشاهده می‌شوند. آنان تصویرهای نشر شده را به افغانستان نسبت داده و گفته‌اند که این طفل در وضعیت جنگی به دنیا آمده است.  کاربران این تصویرها را از 10 آگست 2021 میلادی به این‌سو همه‌گانی کرده‌اند.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\11.08.2021\A child born in war situation .png

FacebookFacebookFacebookFacebook
Archived-LinkArchived-LinkArchived-LinkArchived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو (Factcrescendo) در پیوند به این تصویرها نشان می‌دهد که کاربران تصویرهای یک خانواده مسیحی-لبنانی را منتشر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های فاکت‌کریسیندو، نخستین فرزند این خانواده دقایق قبل از انفجار نیرومند و تاریخی بیروت، لبنان به دنیا آمده است.

در 13 دسامبر 2020 میلادی وبسایت Aleteia با نشر این تصویرها گفته است که 4 آگست 2020 میلادی باید یکی از شادترین روزهای زنده‌گی جاد، جوان لبنانی باشد. بر اساس یادداشت این وبسایت در آن تاریخ کریستل، همسر جاد نخستین فرزند شان‌را در بیمارستان سنت جورج در بیروت به دنیا آورد. تولدی که یک فاجعه به دنبال داشت؛ به نقل از Aleteia سپس از به دنیا آمدن نبیل و سپری شدن تنها 15 دقیقه در ساعت 06:07 بعد از ظهر انفجار عظیمی در بندر بیروت، لبنان رخ می‌دهد که در اثر آن بیش از دوصد نفر کشته و بیش از 6500 نفر دیگر زخمی شده‌اند.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\11.08.2021\A Christmas miracle baby is born in Lebanon.png

Aleteia / Archived-Link

در همین حال، وبسایت Acninternational با نشر تصویر این کودک هم‌چنان گفته است که سپس از به دنیا آمدن پسر جاد دیر زمانی طول نکشید که انفجار بزرگی در بندر بیروت رخ داد. به نقل از این وبسایت در هنگام وقوع این انفجار آسیبی به پسر جاد نرسیده است. این وبسایت نگاشته است که انفجار 4 آگست 2020 نه تنها لبنان، بلکه جهان را شوکه کرده است.

C:\Users\Dell-Vio\Desktop\11.08.2021\Jad’s son had seen the light of the world for just 15minutes when there was a huge explosion in the port of Beirut.png

Acninternational

نتیجه‌گیری: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصاویر یک خانواده لبنانی را به افغانستان نسبت داده و آن‌ها را وضعیت جنگ این کشور توصیف کرده‌اند.

Avatar

عنوان: تصویرهای یک خانواده لبنانی به عنوان تصاویر وضعیت جنگ افغانستان منتشر شد

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *