کاربران رسانه‌ها در افغانستان تصویر یک کودک یمنی را که مورد لت و کوب قرار گرفته‌است را به عنوان تصویر خشونت علیه کودک در افغانستان به نشر رسانیده‌اند

False National

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان، تصویر کودکی را دست به دست کردند که مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌است، انان با نشر این تصویرهم‌چنان بیان کرده‌اند که این کودک از سوی همسر دومی پدرش مورد لت و کوب قرار گرفته‌است. 

ادعا: در 25.فبروری.2021، شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویر کودکی را منتشر کردند که مورد خشونت بدنی قرار گرفته‌است، این کاربران هم‌چنان گفته‌اند که این کودک را همسر دومی پدرش به علت انجام ندادن کارهای خانه مجازات کرده‌است.

C:\Users\30CuRe\Desktop\ادعا.png

Facebook Facebook Facebook
Archive

بررسی واقعیت: سپس از بررسی‌های که در Google image reverse در این زمینه انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم‌ که این ادعاها نادرست است. این تصویر متعلق به کودک یمنی می‌شود که در استان المحویت سکونت دارد. در 4.اکتبر.2020 شماری از رسانه‌ها عربی این تصویر را منتشر کردند. انان گزارش داده‌اند که پدر این کودک پس از این‌که وی را مورد شکنجه قرار داد از سوی پلیس دستگیر شده‌است و این کودک یمنی نیز مورد تداوی قرار گرفته‌است.

C:\Users\30CuRe\Desktop\FactCheck.png

Alnabba-alyemeni.net Alsjl-news.com Yemennownews.com 24-post.com
Archive

استنتاج: تصویر منتشر شده از کودک یمنی است که توسط پدرش مورد شکنجه قرار گرفته‌است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *